Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku YAMAGATA (SLOVAKIA) s.r.o.
  Schramko Kristián ; M  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 64s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management účtovná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99372
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v podniku DECODOM, spol. s r.o.
  Valter Ján ; M  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 27.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 65s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93256
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti TATRACHEMA VD
  Šimončičová Stanislava ; M  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 72s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management legislation legislatíva podvojné účtovníctvo účtovná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87609
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti K.I.T., spol. s r.o.
  Petráš Richard ; M  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management účtovná jednotka podvojné účtovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79005
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku Trans-Motocentrum, s.r.o., Boleráz
  Holásková Martina  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 82 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management accounting účtovná jednotka účtovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80124
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku I.D.C. Holding, a.s.
  Kotlánová Petra  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  účtovníctvo účtovná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46890
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva INVENSYS ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a. s. Trnava = Proposal for improvements to make internal company directives more effective in conditions of INVENSYS ELEKTRONIKA SLOVENSKO, Joint Stock Company Trnava : Diplomová práca
  Zaťková Katarína  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 84 s Prílohy, 1 CD-ROM
  účtovníctvo účtovná jednotka vnútropodniková smernica
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha