Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
  Kuzmová Lenka ; M  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management legislation vnútropodniková smernica legislatíva účtovníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66455
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku ISS Facility Services spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Petrák Michal  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  vnútropodniková smernica legislatíva legislation účtovníctvo accounting priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52321
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zlepšení v oblasti interných smerníc pre vedenie účtovníctva INVENSYS ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a. s. Trnava = Proposal for improvements to make internal company directives more effective in conditions of INVENSYS ELEKTRONIKA SLOVENSKO, Joint Stock Company Trnava : Diplomová práca
  Zaťková Katarína  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 84 s Prílohy, 1 CD-ROM
  účtovníctvo účtovná jednotka vnútropodniková smernica
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha