Výsledky vyhľadávania

 1. Electric composter for processing biowaste and/or bioplastics zverejnená patentová prihláška č. WO 2020/240475 A1, zverejnenie dňa 3.12.2020 / aut. Roman Fekete, Marián Peciar, Peter Peciar
  Fekete Roman ; 020040  Peciar Marián ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Ženeva World Intellectual Property Organization 2020 . - 25 s.
  kompostér proces bioodpad bioplasty composter process biowaste bioplastics
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Petriflow + Netgrif = Petri net driven application development / aut. Juraj Mažári, Milan Mladoniczky, Gabriel Juhás, Tomáš Gažo, Martin Makáň
  Mažári Juraj ; 035000  Mladoniczky Milan ; 035000 Juhás Gabriel ; 035000 Gažo Tomáš Makáň Martin
  Petri Net Newsletter . Vol. 86, (2018), s. 3-16
  Petri nets Workflow petriflow modelling roles data process spring boot
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Petriflow: Rapid language for modelling Petri nets with roles and data fields / aut. Milan Mladoniczky, Gabriel Juhás, Juraj Mažári, Tomáš Gažo, Martin Makáň
  Mladoniczky Milan ; 035000  Juhás Gabriel ; 035000 Mažári Juraj ; 035000 Gažo Tomáš Makáň Martin
  Algorithms and Tools for Petri nets : . S. 45-50
  Petri nets petriflow modelling data process roles
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Reengineering method application to solve maintenance system in the company / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr, Martin Ranuša
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 Ranuša Martin
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 3-8
  maintenance systems reengineering process
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Minimizing of energy consumption by effective proposal of mechanized soil processes
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 Hulínová Zdenka ; 010270 Paulovičová Lucia ; 010270 Laco Vladimír ; 010270
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  energy soil mechanization process
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Optimizing of mechanized soil processes
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 Hulínová Zdenka ; 010270 Paulovičová Lucia ; 010270 Laco Vladimír ; 010270
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 108-112
  optimization soil process mechanization
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality in Construction Design Process
  Bosák Lukáš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 271-275
  virtual mixed architecture design process construction augmented reality VR AR headset
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The light sources production proces capability study / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková, Jozef Sablik
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000  Sablik Jozef ; 064000
  Improvement processes in materials engineering and commodity science / . S. 82-93
  process stability capability
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Hodnotenie spôsobilosti procesu vstrekovania pri výrobe plastových krabičiek / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch : . S. 46-54
  process stability
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. The stapling of material layers process capability study by the production of the product "MULTIAXIAL" / aut. Katarína Lestyánszka Škůrková
  Lestyánszka Škůrková Katarína ; 065000 
  Production Engineering Archives . Vol. 6, No. 1 (2015), s. 10-13
  process stability
  file:///D:/Downloads/Vol.%206,%20No.%201%20-%2003.K.Lesty%C3%A1nszka%20%C5%A0k%C5%AFrkov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok