Výsledky vyhľadávania

 1. Strojárska olympiáda - nová možnosť sebarealizácie
  Kováčová Monika ; J0080  Omachelová Milada ; J0080
  Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách : . s.31-35
  vzdelávanie stredné školy education secondary schools
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Motivácia učenia sa žiakov na stredných školách
  Kovárová Iveta  Halusková Soňa (škol.) ; J0080
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivation stredné školy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58644
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Úspešnosť a neúspešnosť žiakov na strednej škole : Záverečná práca
  Rázusová Katarína  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 48 s
  školská úspešnosť stredné školy inžinierska psychológia
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia výpočtovej techniky na SGŠ : Záverečná práca
  Varga Peter  Koláriková Helena (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 43 s
  výpočtová technika stredné školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Šikanovanie na stredných školách : Záverečná práca
  Ducká Martina  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 32 s
  násilie a agresivita stredné školy inžinierska psychológia
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Ideálny učiteľ z hľadiska stredoškolákov a vysokoškolákov : Záverečná práca
  Košíková Mária  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 32 s
  vlastnosti učiteľov stredné školy vysoké školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Humanizácia školstva. Postavenie študenta vo vyučovacom procese na strednej škole. : Záverečná práca
  Hubináková Katarína  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 27 s
  vyučovacie procesy stredné školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Environmentálna výchova na stredných školách : Záverečná práca
  Babiaková Stanislava  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 40 s
  environmentálna výchova stredné školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Problémy prechodu študentov zo strednej školy na školu vysokú : Záverečná práca
  Martinkovičová Monika  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 37 s
  výchovno-vzdelávacie procesy stredné školy vysoké školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Motivačné zdroje činnosti študentov strednej školy : Záverečná práca
  Dudášová Barbora  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 42 s
  motivačné správanie stredné školy inžinierska psychológia
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha