Výsledky vyhľadávania

 1. Metodika pre výber nízkonákladových bytových domov : technologicko - ekonomické hľadisko
  Ščepka Miroslav ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (rec.) Mikolaj Ján (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2019 . - 87 s.
  ISBN 978-80-263-1543-8
  metodika výberu nízkonákladové bývanie vývojový diagram
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia metódy FMEA ako nástroja na prevenciu vzniku nezhodných produktov v podmienkach spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.
  Masár Martin ; J  Pokusová Marcela (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises riadenie kvality vývojový diagram
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103723
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Algoritmus montážnych činností v pružnom montážnom systéme
  Boris Maroš  Pecháček František (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012
  MTF ; . - 76s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems algorithm automation assembly automatizácia montáž vývojový diagram algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80951
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh postupu vhodnosti použitia viacvretenových obrábacích hláv pre technologickú operáciu vŕtanie = Application of progress availability service multispindle heads for technological operation - drilling : Diplomová práca
  Kerak Peter ; M2000  Hrušková Erika (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009 . - 71 s prílohy (1 CD-ROM)
  viacvretenové hlavy vývojový diagram
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha