Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium stanovenia polycyklických aromatických uhľovodíkov v nebezpečných odpadoch : dizertačná práca
  Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013 . - 108 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety polycyclic aromatic hydrocarbons nebezpečný odpad polycyklické aromatické uhľovodíky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63879
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Havarijné plánovanie pri nakladaní s nebezpečnými látkami
  Drhová Jana ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 60 s príl
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety nebezpečný odpad havarijné plánovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66274
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Azbest - nebezpečný omyl minulosti
  Szalayová Sylvia ; V270 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 18, č. 9 (2011), s.26-27
  Azbest nebezpečný odpad waste
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Neočakávané reakcie pri nakladaní s nebezpečnými látkami a odpadmi : Bakalárska práca
  Balluch Richard  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  nebezpečný odpad bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69256
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Spracovanie nebezpečných odpadov
  Velgosová Oksana 
  Košice : UnitedPartners, 2011 . - 170 s
  ISBN 978-80-970235-2-2
  nebezpečný odpad likvidácia odpadov
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  MTF3110
  Spracovanie nebezpečných odpadov

  kniha

 6. Zhodnotenie spracovania nebezpečného odpadu v okrese Pezinok : Diplomová práca
  Klimentová Renáta  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 79
  safety environment nebezpečný odpad integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75466
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zhodnotenie zberu nebezpečného odpadu vo vybraných obciach : Diplomová práca
  Brezovanová Jana  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 83
  environment zhodnocovanie nebezpečný odpad integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75520
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Azbest ako nebezpečný stavebný odpad
  Prokopčáková Katarína ; V270 
  Odpadové fórum 2010 : . s.nestr.
  building waste nebezpečný odpad stavebný odpad
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Environmentálna bezpečnosť spaľovania nebezpečného odpadu
  Kiripolská Veronika  Očenášová Dominika (xxx) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  nebezpečný odpad spaľovanie životné prostredie emisie incineration environment emission
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75594
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Odpadové hospodárstvo vo firme FAURECIA SLOVAKIA s.r.o., OZ SEATING Trnava = Waste Management in Faurecia Slovakia s.r.o., OZ Seating Trnava : Diplomová práca
  Czippelová Veronika  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  odpadové hospodárstvo nebezpečný odpad
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha