Výsledky vyhľadávania

 1. High availability SDN networks / aut. Maroš Krajňak, Peter Trúchly, Martin Medvecký
  Krajňak Maroš  Trúchly Peter ; 070400 Medvecký Martin ; 037000
  Redžúr 2020 : . S. 63-66
  SDN high availability RAFT cluster OpenDaylight SDN controller
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Cluster policy and its influence on economic competitiveness / aut. Daniela Špirková, Dagmar Cagáňová, Jana Šujanová
  Špirková Daniela ; R2020  Cagáňová Dagmar ; 064000 Šujanová Jana ; 064000
  Applied Mechanics and Materials . Vol. 718. Selected peer reviewed papers from the 4th International Conference on Management of Manufacturing Systems (MMS 2014), October, 1-3, 2014, High Tatras, Slovakia, (2015), s. 16-21
  cluster competitiveness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelovanie robotických manipulátorov v prostredí LabVIEW
  Páleník Marián ; J  Garan Martin (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 57
  mechatronika Mechatronics cluster objekt robotický manipulátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103751
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux a Windows
  Godiška Stanislav ; J  Vachálek Ján (škol.) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes grid cluster paralelné výpočty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85110
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Encouraging Innovation and Entrepreneurship Through International Cooperation
  Vančová Viera ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Beňo Rastislav ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000
  Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management : . s.1247-1254
  innovation cluster
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. MAXIMUM COVERAGE METHOD FOR FEATURE SUBSET SELECTION FOR NEURAL NETWORK TRAINING
  Boor Štefan ; C7270 
  Computing and Informatics . Vol. 30, Iss. 5 (2011), s.901-912
  neural networks cluster coverage significant shift prediction correctness eliminating; separation
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Automotive industry in Slovakia
  Jakábová Martina ; M4000  Marková Petra ; M4000
  Fórum Manažéra . Mimoriadne číslo (2011), s.3-6
  automotive industry cluster
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Zabezpečovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom vznikajúcich klastrov : Dizertačná práca
  Pastucha Branislav ; M190  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 177 s., autoreferát, CD-ROM
  competitiveness innovation cluster konkurencieschopnosť výskum a vývoj priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63949
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Počítačový cluster pre paralelné výpočty
  Bednárik Samuel ; E  Vitázek Klement (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 54 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics cluster
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49921
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha