Výsledky vyhľadávania

 1. Technické a právne predpisy na podporu environmentálneho a bezpečnostného označovania ako jeden z prostriedkov znižovania rizík / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Rizika podnikových procesů 2015. : . S. 161-170
  bezpečnosť environment značka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Právny rámec a technické predpisy so zameraním na environmentálne a bezpečnostné označovanie / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 5, č. 3 (2015), s. 34-40
  bezpečnosť environment značka
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh opatrení na využitie marketingovej komunikácie pri zlepšení povedomia o značke produktov spoločnosti TATRACHEMA, VD Trnava
  Reisingerová Petra ; M  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 76s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management advertising marketing communication reklama marketingová komunikácia značka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87399
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Možnosti environmentálnej značky prispieť k zmene vzorcov spotreby a výroby / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Ferencz
  Rusko Miroslav ; M5000  Ferencz Vojtech
  Manažérstvo životného prostredia 2014 : . S. 111-118
  environment značka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Lignofer spol. s r.o., Trnava
  Baričičová Slávka ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 53s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management promotion marketing mix marketing značka marketingová komunikácia marketingový mix marketingové aktivity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93134
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku BRUTTO s.r.o., Sereď
  Schwarz Vladimír ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management brand marketing marketingové aktivity značka budovanie značky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89049
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Environmentálne a bezpečnostné označovanie produktov v kontexte bezpečného užívania výrobku / aut. Miroslav Rusko, Karol Balog, Domenico Scarafilo
  Rusko Miroslav ; M5000  Balog Karol ; M5000 Scarafilo Domenico
  Integral safety 2014 : . CD-ROM, s. 194-199
  značka environment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Inteligentné vozidlá-detekcia dopravných značiek
  Petruš Peter ; E  Dekan Martin (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 79 s príl.
  traffic detection vehicle intelligence vozidlo inteligencia doprava detekcia značka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92492
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Tess Servis, s.r.o.
  Vajsábel Marek ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix brand marketing značka marketingové aktivity marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78979
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
  Zvolenský Tomáš ; M  Prajová Vanesa (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management brand marketing značka logo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79016
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha