Výsledky vyhľadávania

 1. Value orientations of generation Z and their performance in education process / aut. Augustín Stareček, Kristína Koltnerová, Zdenka Gyurák Babeľová, Dagmar Cagáňová, S Lovašiková, M Ivic
  Stareček Augustín ; 064000  Koltnerová Kristína ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000 Lovasíková Simona Ivič Mário
  ICETA 2019 : . S. 739-744
  education generation Z performance values
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Model recommended values of corporate culture for industrial companies in Slovak republic / aut. Petra Urbanovičová, Justína Mikulášková, Miloš Čambál
  Urbanovičová Petra ; 064000  Mikulášková Justína ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol.25, no. 41 (2017), s. 43-50
  values multicultural company corporate culture
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/41/6_VP41_prfrdMM.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Christianity and the value orientation of contemporary people
  Kusá Alena  Hrabačková Veronika Sabo Miroslav ; V220
  European Journal of Science and Theology . Vol.10, No. 1 (2014), s. 135-144
  value orientation values
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Matador Industries, a.s.
  Dužeková Martina ; M  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 88s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture zamestnanci hodnoty podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry podniku SEMAT, a.s.
  Dohnálová Simona ; M  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 75s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture hodnoty zamestnanec podniková kultúra dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87364
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Inovatívne technológie v pamiatkovej obnove priemyselných budov. Nové využitie objektov textilného priemyslu
  Ambrušová Petra ; A3130  Kráľová Eva (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013 . - 187 s
  energy efficiency industrial building values conversion energetická efektívnosť hodnoty konverzia priemyselná budova industriál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64317
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave
  Véghová Renáta ; A  Kardoš Peter (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design values compactness dominanta kompaktnosť hodnoty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48036
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Hodnoty a vzťahy ako súčasť výchovy a vzdelávania : Diplomová práca
  Bláhová Andrea  Manniová Jolana (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  training education values škola vzdelávanie výchova autorita rodina hodnoty učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67697
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Hodnotová orientácia stredoškolskej mládeže na odborných a technicky zameraných školách : Diplomová práca
  Véghová Jana  Tamášová Viola (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  education values výchova rodina hodnotová orientácia hodnoty učitelia škola učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68189
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha