Výsledky vyhľadávania

 1. Springer Handbook of metrology and testing
  Czichos Horst (ed.)  Saito Tetsuya (ed.) Smith Leslie (ed.)
  2nd ed
  Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011 . - 1229 s
  ISBN 978-3-642-16640-2
  metrológia skúšobníctvo
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 2. Slovník metrologie, zkušebnictví a praktické fyziky [elektronický zdroj]
  Šindelář Václav 
  Praha : Česká metrologická společnost, 2005 . - 1 CD-ROM
  metrológia skúšobníctvo Meracia technika
  slovník vecný
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 3. Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring aquipment. ISO 10012 : 2003-04-15
  Geneva : ISO, 2003 . - 19 s
  meranie skúšobníctvo
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Systém riadenia merania
  Palenčár Rudolf ; J110  Kureková Eva ; J110 Vdoleček František Halaj Martin ; J110
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 208 s
  ISBN 80-968449-7-0
  meranie metrológia skúšobníctvo akreditácia kalibrácia
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF0101
  kniha

  kniha

 5. Stochastické modely merania
  Wimmer Gejza  Palenčár Rudolf ; J110 Witkovský Viktor
  Bratislava : Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2001 . - 115 s
  ISBN 80-968449-2-X
  štatistika meranie metrológia metrológia skúšobníctvo akreditácia modelovanie plánovanie experimentov
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  kniha

  kniha

 6. Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách
  Palenčár Rudolf ; J110  Ruiz Jean Michel Janiga Ivan ; J210 Horníková Adriana
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 366 s. Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-968449-3-8
  metódy štatistické štatistika meranie skúšobníctvo akreditácia modelovanie plánovanie experimentov metrológia
  monografia
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  FEI0101
  SJF5031
  MTF11130
  kniha

  kniha

 7. Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií. STN 01 5253. EN ISO/IEC 17025 : December 2000
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000 . - 36 s
  kalibrácia metrológia skúšobníctvo
  normy
  kniha

  kniha

 8. Akreditácia a posudzovanie zhody
  Skákala Jozef 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 87 s
  ISBN 80-967558-7-0
  metrológia skúšobníctvo certifikácia akreditácia riadenie kvality
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  SJF3100
  kniha

  kniha

 9. Certifikácia výrobkov a skúšobníctvo 3. 1999 : Príručka pre podnikateľov
  Bratislava : Journaliste-Studio, 1999 . - 139 s
  ISBN 80-967645-2-7
  metrológia certifikácia skúšobníctvo normalizácia
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality
  Palenčár Rudolf ; J110  Halaj Martin ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 138 s
  ISBN 80-227-1171-3
  meranie metrológia štatistika skúšobníctvo akreditácia kalibrácia riadenie kvality
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0102
  SJF6110
  kniha

  kniha