Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie geotermálnej energie pri zakladaní stavieb
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Eurostav : . Roč. 27, č. 1-2 (2021), s. 30-31
  energetické geokonštrukcie zakladanie geotermálna energia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Termálne kúpaliská a balneologické zariadenia
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 29, č. 4 (2021), s. 40-42
  termálne kúpalisko balneologické zariadenie geotermálna energia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Príklady energeticky efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energií v sústavách CZT
  Mudrá Martina ; 010290 
  Facility management 2021. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : . USB kľúč, s. 99-107
  obnoviteľné zdroje energií centralizované zásobovanie teplom geotermálna energia biomasa tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 147-150
  geotermálna energia bazénová voda odpadová voda výmenník tepla rekuperácia tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ekonomické aspekty geotermálneho energetického systému vo Veľkom Mederi
  Takács Ján ; 010290 
  Energetický manažment 2020. Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie : . CD-ROM, s. 155-162
  geotermálna energia sústava centralizovaného zásobovania teplom vykurovanie príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Rekuperácia tepla z odpadovej vody cirkulačného bazéna
  Takács Ján ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290
  Sanhyga 2020 : . S. 152-159
  rekuperácia cirkulačný bazén geotermálna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Matematický model a simulácie v geotermálnom energetickom systéme vo Veľkom Mederi
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 61-62
  teplovodné kotolne geotermálna energia simulácia priebehu teplôt matematický model
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Možnosť využitia nízkoteplotnej energie v termálnych kúpaliskách
  Predajnianska Anna ; 010290 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 65-66
  geotermálna energia geotermálne vody odpadová bazénová voda
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Využívanie geotermálnej energie vo svete a na Slovensku
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 3 (2020), s. 14-17
  geotermálna energia sústavy CZT výroba elektrickej energie vykurovanie a príprava teplej vody rekreačné zariadenia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Zhodnotenie využívania geotermálnej energie vo Veľkom Mederi z energetického hľadiska
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 260-267
  geotermálna energia vodný zákon využité množstvo energie odpadová energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok