Výsledky vyhľadávania

 1. Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290 Derzsi István ; 010290
  Vytápění, větrání, instalace : . Roč. 28, č. 2 (2019), s. 82-86
  geotermálna energia systém zásobovania teplom
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 49-53
  geotermálna energia špičkový zdroj tepla zásobovanie budov teplom vykurovanie príprava teplej vody odpadová tepelne využitá voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 61-66
  odpadové teplo bazénové hospodárstvo prietočný bazén výmenník tepla obnoviteľný zdroj energie geotermálna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 193-198
  geotermálna energia zásobovanie teplom špičkový zdroj tepla doskové výmenníky tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Rekuperácia tepla v bazénových hospodárstvach termálnych kúpalisk
  Takács Ján ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290
  Sanhyga 2019 : . CD-ROM, s. 145-151
  geotermálna energia bazénové hospodárstvo výmenník tepla rekuperácia tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie geotermálnej energie pre centralizované zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2019 : . CD-ROM, s. 125-131
  geotermálna energia centralizované zásobovanie teplom energetický systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Koncepcia a návrh geotermálnych energetických systémov
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2018 : . CD-ROM, s. 49-54
  geotermálna energia geotermálny energetický systém účinnosť využívania energie monitorovací systém riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti využívania geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2018 : . CD-ROM, s. 71-76
  geotermálna energia elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody
  Takács Ján ; 010290  Eördöghné Miklós Mária
  Sanhyga 2018 : . CD-ROM, s. 161-166
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla kotolňa na zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Nové progresívne využívanie geotermálnej energie vo Veľkom Mederi pre obytný súbor
  Takács Ján ; 010290 
  Vykurovanie - Vetranie - Klimatizácia : . CD-ROM, s. 93-98
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok