Výsledky vyhľadávania

 1. Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie
  Pisoňová Mária 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 106 s
  ISBN 978-80-8078-402-7
  vzdelávacie inštitúcie kompetencie manažérske
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5100
  kniha

  kniha

 2. Rozvoj manažérskych kompetencií v organizáciách na Slovensku
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Periodica Academica . Roč. V, č. 2 (2010), s.86-93
  kompetencie manažérske
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (3) - článok
  článok

  článok

 3. Manažérske kompetencie ako základný predpoklad k tvorbe optimálnej klímy
  Arendášová Alexandra ; M190  Tóblová Eva ; M220
  Školský manažment 2009. Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva v Slovenskej republike a v zahraničí . s.15-20
  kompetencie manažérske kľúčové kompetencie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Dimenzie kompetentnosti v manažmente : 1. časť
  Porvazník Ján 
  Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, 1999 . - 324 s
  manažment kompetencie manažérske
  program učebný
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha