Výsledky vyhľadávania

 1. Operations and supply chain management : international student version / aut. Roberta S Russell, Bernard W.III Taylor
  Russell Roberta S.  Taylor Bernard W.III
  8th ed.
  Hoboken Wiley 2014 . - 632 s.
  ISBN 978-1-118-80890-0
  manažment podniku podniková logistika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Manažment podniku / aut. Jaroslav Rašner, Rastislav Rajnoha, Patrik Aláč
  Rašner Jaroslav  Rajnoha Rastislav Aláč Patrik
  1. vyd.
  Zvolen Technická univerzita 2014 . - 247 s.
  ISBN 978-80-228-2622-8
  manažment podniku
  učebnica
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Manažment podniku : kľúčové manažérske kompetencie
  Čambál Miloš ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Liberko Igor (rec.) Štefánik Ján (rec.) Rašner Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 354 s
  ISBN 978-80-227-3926-9
  manažment podniku kľúčové kompetencie strategické plánovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6110
  kniha

  kniha

 4. Návrh možností formovania podnikovej kultúry manažmentom v podniku Biotika, a.s.
  Sporímska Gabriela  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 99 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture komunikácia podniková kultúra manažment podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80081
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Management podnikové informatiky
  Voříšek Jiří  Pour Jan a kol.
  Praha : Professional Publishing, 2012 . - 311 s
  ISBN 978-80-7431-102-4
  podniková informatika manažment podniku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Management podnikové informatiky

  kniha

 6. Human potential management in a company. Knowledge increase
  Borkowski Stanislaw (zost.)  Šujanová Jana (zost.) ; M4000
  Trnava : AlumniPress, 2011 . - 118 s
  ISBN 978-80-8096-144-2
  knowledge increase manažment podniku
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Management podniku světové třídy
  Stýblo Jiří 
  Praha : Professional Publishing, 2010 . - 147 s
  ISBN 978-80-7431-033-1
  manažment podniku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Management podniku světové třídy

  kniha

 8. Finančný manažment podniku I
  Cisko Štefan  Klieštik Tomáš
  1. vyd.
  Žilina : EDIS, 2009 . - 508 s., 69 obr., 77 tab
  ISBN 978-80-554-0076-1
  manažment podniku podnikové financie finančné plánovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0110
  kniha

  kniha

 9. Corporate Culture and Performance / aut. John P Kotter, James L Heskett
  Kotter John P.  Heskett James L.
  New York Free Press 1992 . - 214 s.
  ISBN 978-1-4516-5532-2
  firemná kultúra výkonnosť podniku manažment manažment podniku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha