Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre zníženie miery fluktuácie zamestnancov v podniku REA SLOVTEAM, spol. s r. o.
  Sečkár Roman ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 52s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant satisfaction zamestnanci fluktuácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102811
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie pracovníkov v A-STUDIO s.r.o.
  Císar Marek ; M  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 66s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant satisfaction performance motivation rast komunikácia pracovníci motivácia výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87768
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.
  Baďurová Lenka ; M  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management satisfaction corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99033
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
  Kvasnicová Katarína ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management change quality motivation satisfaction kvalita vplyvy motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98936
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov v podniku STROJE A MECHANIZMY, a.s.
  Nagy Peter ; M  Rybanský Rudolf (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation satisfaction motivačný systém motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66148
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
  Lehutová Monika  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality marketing strategy marketing customer satisfaction podnik zákazník marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90339
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Návrh využitia nástrojov zvyšovania angažovanosti zamestnancov podniku Muehlbauer Technologies, s.r.o.
  Guzmická Michaela  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 93 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation satisfaction angažovanosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79999
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie pracovnej motivácie v priemyselnom podniku EVPÚ - ZVS, a. s. Dubnica nad Váhom
  Šimonffyová Jana ; M  Zlocha Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 74s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management satisfaction motivation motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62093
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza pracovnej spokojnosti v podniku HS - Tec, spol. s r.o., Trenčín
  Smoleková Veronika ; M  Ridzoňová Zuzana (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 63s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant satisfaction satisfaction práca pracovníci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71121
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha