Výsledky vyhľadávania

 1. Detekcia havarijného znečistenia vodných tokov na základe on-line monitoringu
  Sokáč Marek ; 010280 
  Odpadové vody 2016 : . S. 181-186
  znečistenie havária monitoring on-line vodný tok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analýza nebezpečenstva bieleho fosforu pri preprave železnicou / aut. Karol Balog, Jozef Martinka, Vladimír Adamec, Barbora Schüllerová
  Balog Karol ; M5000  Martinka Jozef ; M5000 Adamec Vladimír Schüllerová Barbora
  ExFoS - Expert Forensic Science 2016 . CD-ROM, s. 362-370
  biely fosfor požiar havária
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Modelovanie únikov vybraných nebezpečných látok
  Smolka Jakub ; M  Rantuch Peter (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 102s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety leakage stability accident stabilita model havária rozptyl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98596
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Impact of accidental torsional effects to seismic resistance of reinforced concrete tall buildings
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice I . S. 75-82
  accident havária reinforced conctrete structure seismic resistance seizmická odolnosť železobetónova konštrukcia
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Stress Test of the NPP Safety in Slovakia after Accident in Fukushimi
  Králik Juraj ; V250 
  Modelování v mechanice 2012 : . s.11-12
  havária jadrové elektrárne nuclear power plants probability safety záťažové testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Havária oceľového sila v Leopoldove
  Bartók Andrej ; V110  Šoltész Július ; V110 Ignačák Miroslav ; V110
  Betonárske dni 2012 : . s.253-258
  collapse coru havária konštrukcie oceľové kukurica silo silo Steel structure
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Štúdium cieľov a princípov jadrovej bezpečnosti v súvislosti s najvýznamnejšími udalosťami jadrovej energetiky
  Turek Ľudovít ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 140 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety accident nuclear safety havária jadrová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54548
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Určenie príčin havárie budovy školy
  Priechodský Vladimír ; V111  Nič Milan ; V300 Cicanič Marián ; V300
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.48-52
  havária
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Likvidácia havárií kyselín a zásad
  Juhás Boris  Balog Karol (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  havária dekontaminácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52996
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Havarijné scenáre pri únikoch nebezpečných látok
  Laczo Matej  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  havária plánovanie nebezpečné látky planning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47145
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha