Výsledky vyhľadávania

 1. Špecifiká rozvoja bratislavského regiónu
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Suburbanizace : . s.53-57
  suburbanizácia urbanistický vývoj regiónu suburbanisation urban development region of Bratislava
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok