Výsledky vyhľadávania

 1. Databáza elektrických staníc distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
  Dubeň Pavol ; E  Janíček František (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 45 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics database distribučné systémy web aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56552
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Vytváranie animácií pre webové aplikácie
  Severský Boris ; E  Žáková Katarína (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 43 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics JavaScript animácia interaktívna počítačové aplikácie web aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56605
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Tvorba web aplikácií v redakčnom systéme
  Filaga Andrej ; E  Benko Peter (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 45 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics web aplikácie redakčný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71792
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Publikovanie archeologických dát vo webovom prostredí
  Stopková Eva ; V130 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  bezpečnostné nastavenia security settings web aplikácie web applications
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Tvorba grafických objektov pre web aplikácie
  Račko Tibor ; E  Žáková Katarína (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 44 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics grafické zobrazenie web aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49669
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh webu pre prezentáciu OZE
  Vyrva Lukáš ; E  Mišota Branislav (škol.) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 47 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web web technológie web aplikácie webový informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Vývoj webaplikácií v jazyku JavaFX
  Krautschneider Peter ; E  Foltin Martin (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 46 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics web application web aplikácie webové aplikácie Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71808
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Tvorba web aplikácií v redakčnom systéme
  Kostúr Jozef ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 45 s
  Aplikovaná informatika web aplikácie redakčný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56489
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Web aplikácie pre IPTV
  Olos Michal ; E  Podhradský Pavol (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 73 s
  Telekomunikácie IPTV IPTV web aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61527
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Tvorba web aplikácií s využitím multimédií vo Virtual tour
  Šatka Tomáš ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 44 s
  Aplikovaná informatika web aplikácie multimédiá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50065
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha