Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou pre analýzu zloženia lignocelulózovej biomasy ako potenciálneho paliva pri požiaroch. Minireview / aut. Alica Bartošová, Maroš Sirotiak
  Bartošová Alica ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000
  Nové trendy v hasiacich látkach a technológiách . CD-ROM, s. 4-12
  FTIR infračervená spektrometria biomasa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie infračervenej spektrometrie pri identifikácii plastov
  Pančíková Martina ; M  Labaš Vladimír (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 59s CD
  Materials Engineering plastics plasty FTIR infračervená spektrometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103445
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Štúdium bezpečnej produkcie bioetanolu z netradičných zdrojov : dizertačná práca
  Bartošová Alica ; M5000  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 111s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bioethanol fermentation biosorption duckweed biomass biosorpcia Lemna minor bioetanol plynová chromatografia infračervená spektrometria škrob biomasa fermentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91475
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Spectral Emissivity Properties of Reflective Coatings
  Čekon Miroslav 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 2 (2012), s.1-7
  infračervená spektrometria infrared spectroscopy low emissivity surfaces nízkoemisné nátery reflective coatings reflexné nátery spectral radiative properties
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Experimentálne overovanie spektrálnej emisivity náterov stavebných povrchov
  Čekon Miroslav 
  Budovy a prostredie 2009 Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov : . s.50-54
  infrared spectroscopy infračervená spektrometria reflective coatings low-emissivity coatings reflexné nátery nízkoemisné nátery spektrálna emisivita pektrálna reflektancia spectral emissivity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fyzikálne princípy a experimentálne postupy infračervenej spektrometrie = Physical principles and experimental procedures infrared spectrometry : Bakalárska práca
  Hlohovský Matej  Labaš Vladimír (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  infračervená spektrometria
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha