Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a ekonomické zhodnotenie výstavby fotovoltickej elektrárne pri jestvujúcej platnej legislatíve
  Malík Martin ; E  Smitková Miroslava (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 79 . - 74 s príl.
  ekonomické zhodnotenie legislatíva návrh fotovoltika Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98389
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Ekonomické zhodnotenie variantných návrhov energetického využitia vodného toku
  Motyka Tomáš ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  economic evaluation small hydropower plant ekonomické zhodnotenie malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84519
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
  Ftáček Andrej ; J  Beniak Juraj (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises ekonomické zhodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85320
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Možnosti energeticky aj ekonomicky efektívneho využitia tepelného čerpadla vzduch-voda pre vykurovanie
  Krchnák Tomáš ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  heat pump tepelné čerpadlo vykurovanie ekonomické zhodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74503
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Ekonomické zhodnotenie implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách = Economic valuation of system of quality managering implementation in organizations : Bakalárska práca
  Šaštinský Matej  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 52 s Prílohy + 1 CD-ROM
  systém manažérstva kvality ekonomické zhodnotenie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha