Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku Leoni Cable Slovakia, spol. s r.o.
  Molnár Gabriel ; M  Janák Erik (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stock management skladové hospodárstvo sklad podnikový informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66301
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania informačných systémov v podniku Maehler & Kaege Systems CZ s.r.o.
  Tóth Attila ; M  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 60s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management podnikový informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66194
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v podniku Havetta Karol - HAPEKO, Kolárovo=Enterprise information systems. : Bakalárska práca
  Plavec Peter  Šujanová Jana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  podnikový informačný systém intranet informačné technológie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha