Výsledky vyhľadávania

 1. Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems : Proceedings of the 7th Computer Science On-line Conference 2018 : Vol. 1
  Silhavy Radek (ed.) 
  Computer Science On-line Conference 2018 7th April 2018.
  1. vyd.
  Cham : Springer, 2019 . - 486 s.
  ISBN 978-3-319-91185-4
  ISSN 2194-5357
  umelá inteligencia
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 2. Generative Deep Learning : Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play / aut. David Foster
  Foster David 
  1. vyd.
  Sebastopol O´Reilly 2019 . - 308 s.
  ISBN 978-1-492-04194-8
  neurónové siete umelá inteligencia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 3. Innovative transport solutions to optimize access and mobility : Slovak republic - national report
  Čelko Ján  Zábovský Michal Gnap Jozef Schlosser Tibor ; 010120
  Connecting Cultures, Enabling Economies : . USB kľúč, [14] s.
  umelá inteligencia artificial intelligence automatic driving system automatický systém jazdy systém "Big data" "Big data" system
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Neurónové modely rozložených sústav / aut. Peter Végh
  Végh Peter ; 020020 
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : . S. 03-1 - 03-11, USB kľúč
  umelá inteligencia modelovanie artificial intelligence modelling
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Kúzelný svet inšpirovaný Harry Potterom testuje dôveru k robotom / aut. Frédérique Hazéová
  Hazéová Frédérique 
  Science.sk . 2017, (23. 03. 2017)
  počítačové hry umelá inteligencia
  článok z periodika
  článok

  článok

 6. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / aut. Aurélien Géron
  Géron Aurélien 
  1. vyd.
  Sebastopol : O´Reilly Media, 2017 . - 545 s.
  ISBN 978-1-491-96229-9
  umelá inteligencia neurónové siete učiace sa systémy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Technology vs. Humanity The coming clash between man and machine / aut. Gerd Leonhard
  Leonhard Gerd 
  1. st. ed.
  Fast Future Publishing Ltd 2016 . - 194 s.
  ISBN 978-0-9932958-2-9
  umelá inteligencia Futurológia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Aplikácia metód umelej inteligencie pri riešení hydrotechnických problémov
  Kelčík Stanislav ; V170  Bednárová Emília ; V150 (rec.) Hodák Tomáš (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 131 s.
  ISBN 978-80-227-4508-6
  umelá inteligencia hydrotechnické výpočty Gabčíkovo - Nagymaros riadenie dispečerské
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 9. Evolučné generovanie samoopravných kódov
  Pakan Filip ; I200  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering artificial intelligence samoopravné kódy umelá inteligencia evolučné algoritmy teória kódovania teória grafov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101054
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Optimalizácia parametrov riadenia UAV
  Gvoth Juraj  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 81 . - 56 s príl.
  Cybernetics fuzzy control artificial intelligence genetic algorithms umelá inteligencia genetické algoritmy fuzzy riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100122
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha