Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérstvo využívania energií / aut. Peter Poljovka
  Poljovka Peter ; 032000 
  Bezpečnosť - Kvalita - Spoľahlivosť : . S. 195-200
  systém energetického manažérstva energetická efektívnosť energetická politika hospodárenie s energiami obnoviteľné zdroje smart grid energetická analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. OZE v nZEB postavených zo stavebného systému MGU, biomasa alebo tepelné čerpadlá?
  Niko Igor  Niková Ingrida ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2016 : . CD-ROM, s. 133-137
  obnoviteľné zdroje nulové domy MGU systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vývoj a súčasný stav budovania bioplynových staníc v SR
  Matiašková Lýdia ; 010110  Šoltész Július ; 010110
  Odpadové hospodárstvo . Roč. 5, č. 11 (2016), s. 14-16
  bioplynová stanica bioplyn na Slovensku obnoviteľné zdroje AEBIOM Európska únia biogas plant biogas in Slovakia renewable sources European Union
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Výber vhodných druhov obnoviteľných zdrojov energie na pokrytie potreby energie pre návrh bytových domov s požiadavkami na rok 2021
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 293-298
  obnoviteľné zdroje byty 2020
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza potenciálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a vo vybraných krajinách
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Juniorstav 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  obnoviteľné zdroje spotreba energie prognóza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Podiel obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a vo vybraných krajinách
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Almanach znalca : . Roč. 15, č. 1-2 (2015), CD-ROM, s. 21-25
  obnoviteľné zdroje energie OZE
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Possibilities of anaerobic fermentation of food waste on municipal wastewater treatment plants
  Bodík Igor ; C6290  Kubaská Miroslava ; C6290 Fáberová Milota ; C6290
  International Journal of Engineering Science and Innovative Technology . Vol. 3, iss. 3 (2014), s. 523-532
  odpadové vody bioplyn reštauračné odpady obnoviteľné zdroje
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Alternatívne riešenia energetického systému na báze obnoviteľných zdrojov tepla a krbov v rodinnom dome
  Kuczman Erik ; V  Lulkovičová Otília (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings heating fireplace vykurovanie obnoviteľné zdroje kozub
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101434
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Možnosti využívania obnoviteľných energií v sústavách centralizovaného zásobovania teplom
  Takács Ján ; V290 
  Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie : . S. 20-25
  obnoviteľné zdroje renewable energy sources
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Polyfunkčný objekt, Ružinovská 44
  Nguyen Tien Minh ; V  Jankovichová Eva (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology wind turbine obnoviteľné zdroje veterné turbíny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99447
  diplomová práca
  kniha

  kniha