Výsledky vyhľadávania

 1. Risk Analysis of the Failure of Hermetic Steel Doors in NPP During Technology Accident
  Králik Juraj ; 010250 
  Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018) : . online, [4] s., art. no. 120002
  risk analysis nuclear power plants accident
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114104
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Effectiveness of costs incurred for labor protection
  Hulínová Zdenka ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Hulinová Jana ; 010270 Bisták Andrej ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 425-431
  occupational health and safety risk analysis mathematical model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Risk management system (RMS)
  Hulínová Zdenka ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Madová Jana ; 010270 Bisták Andrej ; 010270
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  risk analysis occupational health and safety civil engineering
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. BIM-based safety management process in the construction industry
  Hulínová Zdenka ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Madová Jana ; 010270 Bisták Andrej ; 010270
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 11 (2016), online, s. 142-147
  BIM risk management risk analysis safety management system OHS
  http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/383-11-cislo-clanok-27
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza rizík vybraného strojného zariadenia v spoločnosti Sauer-Danfoss
  Pobočková Natália  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89947
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Instruments for risk analysis as an alternative decision-making method in the forensic sciences
  Kubečka Karel  Vlček Pavel Nič Milan ; V300 Dobiášová Silvie Fridrich Jan
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s. 501-504
  analýza rizík project documentation projektová dokumentácia risk analysis stavebníctvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza rizík vybraného strojného zariadenia v spoločnosti Železiarne Podbrezová
  Kubek Jozef  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis risk analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko manažérstvo rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90037
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Risk analysis as continuous process
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Modern trends in ergonomics and occupational safety : . s.75-84
  risk analysis management processes
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 9. Analýza rizík pri vybraných pracovných činnostiach vo firme Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
  Grosmanová Veronika  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89872
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zásady bezpečnosti práce pri strojnom obrábaní dreva
  Dutka Vladimír ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk analysis analýza rizika bezpečnosť práce
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78688
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha