Výsledky vyhľadávania

 1. Rozpočtové náklady stavebného diela
  Ellingerová Helena ; 010270  Ďubek Silvia ; 010270
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Roč. 5, č. 1 (2017), online, s. 12-21
  riadenie nákladov investičný proces životný cyklus stavby
  http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2017_01_012-021_Ellingerova_Dubek.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Význam spracovania kalkulácií v investičnom procese
  Ellingerová Helena ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 22, č. 12 (2016), s. 68-69
  investičný proces náklady a kalkulácie riadenie nákladov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Inovatívne prístupy k projektovému riadeniu v malých a stredných podnikoch
  Ďurechová Glatz Mária ; R2020  Kinzlová Petra
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.18-25
  inovácie riadenie nákladov zavedenie controllingu innovation the introduction of cost management controlling
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh využitia controllingu v riadení nákladov podniku Vetter Slovakia, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Cádrová Natália  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  costs controlling analyse riadenie nákladov náklady controlling analýza priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67866
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Moderní metody řízení nákladů : Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení
  Popesko Boris 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 233 s
  ISBN 978-80-247-2974-9
  riadenie nákladov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Moderní metody řízení nákladů

  kniha