Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum tvarového a konštrukčného usporiadania sanácie telesa odkaliska starej environmentálnej záťaže na lokalite Poproč analytickými výpočtovými metódami
  Slávik Ivan ; 010150  Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019 . - 105 s.
  stará environmentálna záťaž odkalisko stabilitná analýza gabiónový oporný múr seizmické zaťaženie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie dynamického zaťaženia valcových nádrží
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : . Roč. 16, č. 1 (2016), s. 13-18
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Seizmické účinky na mosty / aut. Juraj Králik
  Králik Juraj ; 010250 
  Dynamika dopravných stavieb . S. 309-367
  zemetrasenie seizmické zaťaženie poruchy mostov
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Modelovanie dynamického zaťaženia – železobetónové valcové nádrže
  Baláž Ľubomír ; V250 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 96-101
  nádrže valcové seizmické zaťaženie modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vyšetrovanie potenciálu stekutenia popolov odkalísk vplyvom seizmického zaťaženia penetračnými testami
  Slávik Ivan ; 010150 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [7] s.
  odkalisko popoly seizmické zaťaženie stekutenie CPT test stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv zemetrasenia na valcové nádrže
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie zemetrasenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stiffness of Reinforced Concrete Frame Joint
  Véghová Ivana ; 010250 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 107-111
  seizmické zaťaženie seismic load reinforced concrete frame FEM frame stiffness shear stiffness of the concrete with cracks
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Modelovanie dynamického zaťaženia valcových nádrží
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Modelování v mechanice 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Frame reinforced concrete joint stiffness under seismic load
  Véghová Ivana ; V250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD ROM, [4] s.
  FEM-finite element method MKP - metóda konečných prvkov reinforced concrete seismic load seizmické zaťaženie vystužený betón
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Staticko-dynamická analýza budovy galérie súčasného umenia
  Marko Ondrej ; A  Ivánková Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structures of Buildings seismic load seizmické zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93106
  diplomová práca
  kniha

  kniha