Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of the maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise during explosion of wood dust clouds / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Pavol Čekan
  Kuracina Richard ; M5000  Szabová Zuzana ; M5000 Čekan Pavol ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 49-56
  explosion wood dust
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/12_Kuracina_Szabova_Cekan.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov : dizertačná práca
  Pastier Martin ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 97s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety explosion fire požiar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91456
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analýza nepredvídaných rizík ohrozenia zdravia z požiarneho a bezpečnostného hľadiska vo vybranom nábytkárskom závode
  Novák Matej ; M  Kráľ Ján (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 56s CD
  Occupational Health and Safety noise explosion prach prašnosť hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92043
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Posúdenie prevádzky kameňolomu Mýtna - Hrby na okolitú zástavbu
  Baláž Ľubomír ; V250  Solčiansky Roman Vyskoč Eduard
  Zakladanie stavieb 2014 : . S. 17-22
  dynamic load dynamické zaťažovanie explosion odstreľovanie operation prevádzka
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Probabilistic Design of High Rise Building Safety Against the Blast Impact
  Králik Juraj ; V250  Rozsár Peter
  Structura 2013 [elektronický zdroj] : . s.140-146
  bezpečnosť explosion explózia high rise buildings safety výškové budovy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Simulation of the Exterior Explosion Impact on the High Rise Buildings with Barriers
  Králik Juraj ; V250  Baran Michal ; V250
  Structura 2013 [elektronický zdroj] : . s.133-139
  explosion explózia high rise buildings simulácia simulation výškové budovy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Analýza nebezpečenstva vzniku výbuchu vo vybranej spoločnosti
  Miča Pavol  Martinka Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety explosion nebezpečenstvo výbuchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90083
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Numerical Analysis of the Exterior Explosion Effects on the Buildings
  Králik Juraj ; V250  Baran Michal ; V250
  International conference on civil engineering design and construction (Science and practice) : . s.306-311
  blast wave explosion explózia numerical analysis numerická analýza zaťaženie výbuchom a nárazom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza priebehu tlakovej vlny vplyvom explózie v interakcii s tuhou prekážkou (abstrakt)
  Baran Michal ; V250  Králik Juraj ; V250
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.263
  interaction blast wave explosion explózia tlaková vlna prekážka
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok