Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of the External Masonry Wall Parameters Insulated by the ETICS System with regard to the Thermal Technical Standard
  Hellová Katarína Eva ; 010260  Bladová Diana ; 010260 Bederka Marián ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 22-25
  heat behaviour masonry units heat transfer thermal characteristics building envelope
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Explózia plynu v panelových bytových domoch
  Benko Vladimír ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Gramblička Štefan Bartók Andrej ; 010110
  Stavebnictví : . Roč. 14, č. 3 (2020), s. 40-45
  panelové bytové domy explózia plynu nosné konštrukcie nosné konštrukcie panel housing estates gas explosion load-bearing structures of buildings building envelope
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Design and Comparison of the Different Material Compositions of the External Masonry Construction of the Building
  Hellová Katarína Eva ; 010260  Struhárová Alena ; 010260 Lajošová Tatiana Kostelecká Michaela
  Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III : . S. 79-85
  building envelope ETICS masonry units heat transfer thermal characteristics
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.868.79
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The Comparison of Moisture Balance of Diffusion-Open and Diffusion-Closed Structure of a Building Envelope
  Hellová Katarína Eva ; 010260  Struhárová Alena ; 010260 Kostelecká Michaela
  Rehabilitation and Reconstruction of Buildings : . S. 23-28
  building envelope wooden construction measurement diffusion-open structure of the envelope diffusion-closed structure of the envelope
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Parametric analysis of historic buildings' envelopes
  Vacek Šimon ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 270-275
  historical buildings parametric analysis building envelope
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Správne kotvenie ETICS
  Briatka Peter ; 010270  Briatka Roman ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 4 (2017), CD-ROM, s. 37-39
  ETICS obvodový plášť rozperná kotva zaťaženie statický výpočet návrh building envelope anchor load static analysis design
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Energy efficiency of building envelopes
  Jedinák Richard ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 39-42
  building envelope energy conception obvodový plášť spotreba energie tepelná ochrana thermal protection
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Photovoltaic modules in building envelopes with phase change materials
  Jedinák Richard ; V180  Hraška Jozef ; V180
  ATF 2014 : . CD-ROM, p. 170-174
  building envelope
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Požiadavky na fyzikálnu kvantifikáciu obalových konštrukcií budov s nulovou energetickou bilanciou vo vývoji zelenej a udržateľnej architektúry
  Bielek Milan ; V180  Bielek Boris ; V180 Híreš Juraj ; V180
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. : . s.45-54
  budova s nulovou energetickou bilanciou building envelope building with zero energy balance green building obalová konštrukcia technika v architektúre technology in architecture zelená budova
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Kvantifikácia vzduchovej priepustnosti obalových konštrukcií s inšalovaným systémom regulovaného vetrania - experiment in-situ
  Majsniar Vladimír ; V180  Bielek Boris ; V180 Szabó Daniel ; V180
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. : . s.116-123
  air exchange rate air permeability building envelope číslo vetrania obalová konštrukcia regulated ventilation system regulovaný systém vetrania vzduchová priepustnosť
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok