Výsledky vyhľadávania

 1. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130 Vajda Peter Szabó Stanislav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 49, Iss. 2 (2019), s. 207-227
  gravimetria Národný park Slovenský kras geofyzikálny prieskum gravimetry karstic terrains geophysical survey
  https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/congeo.49.issue-2.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Analýza a interpretácia mikrogravimetrických meraní v oblasti Čachtickej jeskyne
  Hábel Branislav ; V130 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  cavities dutiny gravity anomaly gravity inversion inverzná gravimetrická úloha karstic terrains krasové oblasti microgravity technique mikrogravimetrická metóda tiažová anomália
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok