Výsledky vyhľadávania

 1. Zatekanie - Praktická diagnostika plochých striech
  Briatka Roman ; 010270  Briatka Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 23-26
  strecha zatekanie detekcia diagnostika roof leaking detection diagnostic
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-01-2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vlhkostné problémy strechy bytového domu
  Hollý Ján ; 010180  Jurigová Martina ; 010320
  Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS) : . CD-ROM, s. 169-173
  moisture roof vapour proof insulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ako správne zhotoviť strešný fóliový hydroizolačný systém
  Slováčik Andrej  Olšová Jana ; 010270 Briatka Peter ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 14, č. 3 (2018), s. 46-48
  strecha hydroizolácie krytiny zhotovenie pravidlá roof waterproofing membrane execution principles
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analysis of the fire safety of the metal chimney passing through the combustible timber roof structure and the analysis with applied thermal insulation around chimney
  Lacová Zuzana ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 247-250
  fire safety metal chimney timber roof combustible construction smoldering thermal insulation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza vplyvu použitej tepelnej izolácie na protipožiarnu bezpečnosť prestupu kovového komína horľavou drevenou strešnou konštrukciou
  Lacová Zuzana ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 508-513
  fire safety metal chimney combustible construction smoldering thermal insulation timber roof
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Drainage systems for sloping roofs and possibilities of rain water use
  Pernišová Alena ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 63-68
  drainage system roof rain water
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Thermal Bridges in the Roof
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 269-273
  wood thermal insulation roof
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
  Kopca Rastislav ; V  Chamulová Barbara (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology roof strecha strešný plášť diagnostika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95484
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Letiskový terminál na letisku M. R. Štefánika v Bratislave
  Brečka Eugen ; V  Slivanský Miloš (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings roof letisko strecha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91806
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Kotulič Martin ; V  Tarábková Lucia (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb concrete roof strecha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90402
  bakalárska práca
  kniha

  kniha