Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus28708^"
 1. Úprava digitálneho modelu povrchu získaného pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej 
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 63 (105), č. 9 (2017), online, s. 177-184
  UAV fotogrametria ortofotomapa priestorový model
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/09/gako_2017_09.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Tvorba priestorových vektorových modelov budov z dát získaných pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [11] s.
  UAV fotogrametria DMT rekonštrukcia budov priestorový model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Tvorba priestorových modelov budov z dát získaných pomocou fotogrametrie UAV
  Trhan Ondrej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140 Marčiš Marián ; 010140
  Kartografické listy . Roč. 24, č. 1 (2016), s. 35-45
  fotogrametria DMT DMR ortosnímka priestorový model UAV
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Prehliadače 3D modelov - ich testovanie a možnosti využitia v informačných systémoch
  Radinger František ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria priestorový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100467
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Spatial model of the village to support the management of public administration
  Fencík Róbert ; V210  Uhrík Martin Franc Martin Ištvánffy Ivan
  SGEM 2014. GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . P. 801-808
  obec priestorové dáta priestorový model spatial data spatial model village
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Porovnanie presnosti interpolačných metód pri tvorbe priestorových modelov pôdnej reakcie
  Sleziak Patrik ; V160 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [10] s.
  interpolačná metóda interpolation method priestorový model reakcia pôdy soil reaction spatial model
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Interakcia prírodného horninového prostredia s konštrukciou tunela : Dizertačná práca
  Bartoš Vladimír  Kuzma Jozef (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 184 s
  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Theory and Structures of Civil Engineering Works 3D model tunel priestorový model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76057
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Parametre, ktoré vplývajú na výsledky pevnostnej analýzy K-K ozubenia
  Bošanský Miroslav ; J0030  Tököly Pavol ; J0030 Vanya Attila ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.19-22
  3D model convex-cocave profiles priestorový model K-K ozubenie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Aplikácia technológie terestrického laserového skenovania v oblasti protipovodňovej ochrany územia
  Kyrinovič Peter ; V140  Erdélyi Ján ; V140
  Slovenský geodet a kartograf . Roč. 15, č. 4 (2010), s.5-8
  polder polder priestorový model spatial model terestrický laserový skener terrestrial laser scanner
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok