Výsledky vyhľadávania

 1. Použitie blízkej fotogrametrie pri mikrogravimetrických aplikáciách v archeológii
  Pánisová Jaroslava  Fraštia Marek ; V140 Pašteka Roman Papčo Juraj ; V130 Wunderlich Tina
  Počítačová podpora v archeológii 12 : . s.4
  close-range photogrammetry fotogrametria pre veľmi blízke vzdialenosti microgravimetry mikrogravimetria
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Analýza geodetických metód zberu priestorových údajov
  Sokol Štefan ; V140  Bajtala Marek ; V140 Lipták Miroslav ; V140
  Geodézie a Důlní měřictví 2013 : . s.196-203
  analysis of methods analýza metód blízka fotogrametria close-range photogrammetry statistical analysis štatistická analýza
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=274520
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie videozáznamu pre fotogrametrickú tvorbu 3D modelu objektu
  Valaška Daniel ; V  Marčiš Marián (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography close-range photogrammetry blízka fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68340
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. The calculation of building corrections in microgravity surveys using close range photogrammetry
  Pánisová Jaroslava  Fraštia Marek ; V140 Papčo Juraj ; V130 Pašteka Roman
  Near surface geophysics . Vol.10, No. 5 (2012), s. 391-399
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry microgravimetry mikrogravimetria
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Blízka fotogrametria, jej aplikácie a nástroje
  Fraštia Marek ; V140 
  19. slovenské geodetické dni[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. Metódy blízkej fotogrametrie
  Fraštia Marek ; V140 
  Jesenná univerzita architektúry 2008 - 2009 : . s.90-92
  close-range photogrammetry advancement blízka fotogrametria využitie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Dokumentácia pamiatkových objektov blízkou fotogrametriou a laserovým skenovaním
  Haličková Jana  Marčiš Marián ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 : . s.nestr.
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry documentation of monuments dokumentácia pamiatok laser scanning laserové skenovanie spatial model 3D modely
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Fotogrametrická rekonštrukcia tvaru skifu
  Marčiš Marián ; V140  Haličková Jana Žiška Ján ; J920
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry fotogrametria modeling modelovanie photogrammetry skif skiff sport skiff športový skif
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Photogrammetric measurements in geotechnic
  Baliak František ; V150  Fraštia Marek ; V140 Chlepková Miroslava
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava . Roč. 10, č. 2 (2010), s.1-8
  blízka fotogrametria close-range photogrammetry monitorovanie stability horninového prostredia stability monitoring of rock environment
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Analýza súčasných metód na získavanie priestorových informácií o objektoch s priestorovou skladbou
  Bajtala Marek ; V140  Lipták Miroslav ; V140 Sokol Štefan ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 : . s.nestr.
  analysis of methods analýza metód blízka fotogrametria close-range photogrammetry priestorová polárna metóda spatial polar method statistical analysis štatistická analýza terestrické laserové skenovanie terrestrial laser scanning
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok