Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexný experimentálny výskum vlastností zemín odobratých na lokalitách ochranných hrádzí Nitry a Dunaja
  Slávik Ivan ; 010150  Hulla Jozef (rec.) Ravinger Roman (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019 . - 30 s.
  Atterbergove medze zrnitostný rozbor optimálna vlhkosť koeficient filtrácie Proctor Standard
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Využitie zrnitostných rozborov pri stanovení nasýtenej hydraulickej vodivosti
  Jánošík Juraj ; V160  Jarabicová Miroslava ; V160 Pásztorová Mária Vitková Justína
  9. konferencia mladých vodohospodárov : . s.nestr.
  grain analysis grain curve nasýtená hydraulická vodivosť saturated hydraulic conductivity zrnitostná krivka zrnitostný rozbor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Porovnanie hodnôt nasýtenej hydraulickej vodivosti získaných laboratórnou metódou a metódou podľa Špačka (abstrakt)
  Jánošík Juraj ; V160  Jarabicová Miroslava ; V160 Pásztorová Mária Vitková Justína
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.691
  grain analysis grain curve zrnitostná krivka zrnitostný rozbor
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Porovnanie hodnôt nasýtenej hydraulickej vodivosti získaných laboratórnou metódou a metódou podľa Špačka (poster)
  Jánošík Juraj ; V160  Jarabicová Miroslava ; V160 Pásztorová Mária Vitková Justína
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  grain analysis grain curve zrnitostná krivka zrnitostný rozbor
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Analýza vplyvu mernej hmotnosti na výsledky zrnitostných rozborov (poster)
  Jánošík Juraj ; V160 
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  grain analysis merná hmotnosť specific weight zrnitostný rozbor
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok