Výsledky vyhľadávania

 1. Application of the persistent scatterer interferometry synthetic aperture radar (PSInSAR) and small baseline subser (SBAS) for monitoring terrain changes in Upper Nitra region
  Leško Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 130-138
  landslides zosuvy pôdy persistent scatterer InSAR trvalý odrážač InSAR
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie pri monitorovaní zosuvov na území Slovenska
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Czikhardt Richard ; 010130 Plakinger Marián Ondrejka Martin
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . CD-ROM, [8] s.
  zosuvy landslides SBAS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Geotechnical problems of expressway construction in landslide area in East Slovakia
  Kopecký Miloslav ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  ICSMGE 2017 & iYGEC6 2017 : . online, s. 2167-2170
  landslides geotechnical monitoring slope stability
  https://www.issmge.org/uploads/publications/1/45/06-technical-committee-14-tc208-21.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ground Stability Monitoring of Undermined and Landslide Prone Areas by Means of Sentinel-1 Multi-Temporal InSAR, Case Study from Slovakia
  Czikhardt Richard ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš ; 010130 Liščák Pavel Ondrejka Peter Zlocha Marián
  Geosciences . Vol. 7, iss. 3 (2017), online, [17] s.
  InSAR landslides undermined area radarová interferometria monitoring zosuvov poddolované územie
  http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/87
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Application of Multi-temporal InSAR Techniques for Monitoring Landslide Activity in Nižná Myšľa
  Bakoň Matúš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Perissin Daniele Lazecký Milan Sousa Joaquim J. Hlaváčová Ivana Bátorová Kristína Ondrejka Peter Liščák Pavel Pauditš Peter
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 34-35
  zosuvy pôdy landslides InSAR monitorovanie deformácií deformation monitoring
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Analýza stability zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve : . CD-ROM, s. 6-17
  landslides slope stability stabilita svahov vodná stavba water structure zosuvy pôdy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Geotechnical monitoring of landslides on slopes of water reservoirs
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Antolová Darina ; V150
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 115-125
  landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov slope stability stabilita svahov svahové deformácie vodné nádrže water reservoir
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
  Zrubeková Katarína ; V  Kopecký Miloslav (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering landslides sanačné opatrenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104156
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Príklady aktivizácie zosuvných svahov vplyvom priťaženia ich odlučnej oblasti pri stavebnej činnosti
  Kopecký Miloslav ; V150 
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [6] s.
  activation of landslides aktivizácia zosuvov landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Problems of D1 highway construction through landslide areas in Slovakia
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150
  Geotechnics of Roads and Railways. Volume 1 : . S. 397-402
  landslides slope stability slope stabilization stabilita svahov trasovanie dopravnej stavby zosuvy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok