Výsledky vyhľadávania

 1. Earthquake Effects on the Sedimentation Tank
  Uhlířová Lenka ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 413-420
  purification water reservoir dynamic analysis earthquake
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of causes of uplift anomalous development in the subsoil of the Palcmanská Maša dam
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 11-18
  uplift subsoil water reservoir
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Quantification of soil erosion and transport processes in the Myjava Hill Land
  Hlavčová Kamila ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Velísková Yvetta Studvová Zuzana ; 010160 Sočuvka Valentín ; 010160 Németová Zuzana ; 010160 Ďurigová Mária ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 19/2017 : . online, [1] s.
  erosion sediment transport water reservoir digital elevation model USLE 2D
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Leakages remedation on hydraulic structure Karolínka
  Grambličková Danka ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Bednárová Emília ; 010150
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 1. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 163-170
  earthfill dam leakage water reservoir remedial actions
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Geotechnical monitoring of landslides on slopes of water reservoirs
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Antolová Darina ; V150
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 115-125
  landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov slope stability stabilita svahov svahové deformácie vodné nádrže water reservoir
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Návrh verejného vodovodu pre obce Podolie, Pobedim, Očkov
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir water supply vodojem vodovodné potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100566
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Water reservoirs and expected climate changes
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Lipták Branislav Kasana Andrej Mackovjak Peter
  ICOLD 2014. International Symposium on Dams in Global Environmental Challenges . P. 219-226
  climate changes drought flood water reservoir dam
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 8. Stabilita svahov - riešenie praktického problému
  Marikovič Tomáš ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water reservoir slope stability vodná nádrž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80345
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Príspevok k metodickému prístupu hodnotenia pozitívnych a negatívnych účinkov vodárenských nádrží na životné prostredie : Dizertačná práca
  Marikovičová Andrea  Bednárová Emília (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 140 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering environment environment water reservoir multikriteriálna analýza životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75748
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Rozšírenie vodovodnej siete v obci Limbach
  Čeginik Patrik ; V  Barloková Danka (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering water reservoir vodovodná sieť vodojem čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91908
  diplomová práca
  kniha

  kniha