Výsledky vyhľadávania

 1. Skúsenosti z návrhu a prevádzky sústav prípravy teplej vody v podmienkach Maďarska
  Szánthó Zoltán  Takács Ján ; 010290
  Topenářství, instalace : . Roč. 53, č. 1 (2019), s. 50, 52, 54-56
  príprava teplej vody rozvod teplej vody výmenníky tepla pre ohrev teplej vody cirkulácia teplej vody
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 49-53
  geotermálna energia špičkový zdroj tepla zásobovanie budov teplom vykurovanie príprava teplej vody odpadová tepelne využitá voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov
  Skalík Lukáš ; 010290  Skalíková Ingrida ; 010290
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 291-294
  obnoviteľné zdroje energie slnečný kolektor príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Meranie a rozpočítanie tepla 2019 : zborník prednášok z 19. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 7. - 8. november 2019 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (zost.) Piterka, Michal (rec.) Kostolány, Eliana (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2019 19. 7. - 8. 11. 2019 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 140 s.
  ISBN 978-80-89878-52-9
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 5. Akumulácia tepelnej energie v stratifikačných zásobníkoch
  Krafčík Milan ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 257-263
  vrstvenie ohrev teplej vody príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody
  Takács Ján ; 010290  Eördöghné Miklós Mária
  Sanhyga 2018 : . CD-ROM, s. 161-166
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla kotolňa na zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Efektívnosť využívania odpadového tepla z vnútorných kanalizačných systémov na predohrev teplej vody
  Juhošová Dominika ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 103-110
  odpadové teplo kanalizácia príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Nové progresívne využívanie geotermálnej energie vo Veľkom Mederi pre obytný súbor
  Takács Ján ; 010290 
  Vykurovanie - Vetranie - Klimatizácia : . CD-ROM, s. 93-98
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zhodnotenie úspor energie a platieb konečných spotrebiteľov po modernizácii systému prípravy teplej vody
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 89-96
  úspory energie modernizácia príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : zborník prednášok z 18. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 8. - 9. 11. 2018 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (ed.) Piterka, Michal (rec.) Kostolány, Eliana (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 18. 8. - 9. 11. 2018 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 162 s.
  ISBN 978-80-89878-35-2
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha