Výsledky vyhľadávania

 1. Failure of slender concrete columns due to a loss of stability
  Benko Vladimír ; 010110  Dobrý Jakub ; 010110 Čuhák Marek
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 1 (2019), s. 45-51
  slender columns reliability safety factor loss of stability štíhle stĺpy spoľahlivosť súčiniteľ bezpečnosti strata stability
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Príprava experimentu štíhlych betónových stĺpov
  Dobrý Jakub ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 279-284
  stĺpy strata stability nelineárna metóda columns stability failure nonlinear method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výpočet odolnosti prútov namáhaných kombináciou osovej sily a ohybového momentu podľa EN 1999-1-1
  Niko Igor ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 341-346
  strata stability klopenie vzper EN 1999-1-1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odolnosť kovových prútov namáhaných interakciou vnútorných síl podľa EC 3 a EC 9
  Niko Igor ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 371-376
  vzper klopenie strata stability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The overall reliability of slender concrete columns at the stability failure
  Benko Vladimír ; 010110  Gúcky Tomáš ; 010110 Valašík Adrián ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  slender concrete columns stability failure reliability parametric study general nonlinear method nominal curvature method nominal stiffness method štíhle betónové stĺpy strata stability spoľahlivosť parametrická štúdia všeobecná nelineárna metóda metóda nominálnej krivosti metóda nominálnej tuhosti
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. 2nd Order structural analysis with imperfection according 5.3.2 (11) EN 1999-1-1 (method for computer analysis)
  Brodniansky Ján ; 010190 
  ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference : . online, [8] s.
  teória druhého rádu strata stability imperfekcia 2nd order analysis imperfection elastic buckling mode computer program
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Overall Reliability of the Concrete Columns in Case of Stability Loss
  Benko Vladimír ; V110  Kendický Peter ; V110 Križma Martin Kišac Marian Beleš Ivan
  Advanced Materials Research : . Vol. 1106, (2015), s. 229-232
  reliability buckling slender columns arc stability resistance loss of stability spoľahlivosť stabilita vzper štíhle stĺpy odolnosť strata stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza štíhlych betónových stĺpov
  Kendický Peter ; V110 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 460-465
  experiment numerická analýza strata stability experiment numerical analysis loss of stability
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Použitie metódy jednotnej globálnej a lokálnej imperfekcie vo forme vlastného tvaru straty stability
  Brodniansky Ján ; V190  Ároch Rudolf ; V190
  Oceľ, drevo, betón, sklo a ich kombinácie v moderných konštrukciách : . CD-ROM, [7] s.
  strata stability tvar vybočenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv ekvivalentnej imperfekcie na odolnosť prúta tenkostenného prierezu
  Brodniansky Ján ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [8] s.
  buckling mode stability failure strata stability tenkostenný prierez thin-walled crossection vzper
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok