Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh plavebných stupňov na území Slovenskej republiky a jeho optimalizácia
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2019 : . USB kľúč, s. 407-415
  plavebná bezpečnosť vodné cesty optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Mathematical modelling of flow mode at the Waterwork Gabčíkovo with respect to navigation
  Palkovičová Andrea ; 010170 
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [7] s.
  matematické modelovanie vodné cesty rejdy vektorové pole prúdenia trajektória pohybu plavidla
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analýza prúdenia v oblasti stupňa Gabčíkovo
  Palkovičová Andrea ; 010170 
  27. konferencia mladých hydrológov, 14. konferencia mladých vodohospodárov, 16. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [7] s.
  vodné dielo Gabčíkovo vodné cesty plavebné komory matematické modelovanie rýchlosti prúdenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - výskumná správa
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modelovanie prúdenia v kritických priestoroch vodných diel z hľadiska plavebných podmienok
  Palkovičová Andrea ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 932-938
  matematické modelovanie vodné cesty rýchlosť prúdenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výskum v programe rozvoja vodných ciest na Slovensku
  Palkovičová Andrea ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Danube River Dunaj lock chambers plavebné komory Váh Váh river vodné cesty vodné dielo water structure waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Water level regime for different variants of the navigable "Zemplín Waterway".
  Cabadaj Roman ; V170  Královič Oliver ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.53-55
  fairway parameters hladinový režim matematické modelovanie mathematical modelling parametre plavebnej dráhy vodné cesty water level regime waterways
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydrotechnické stavby : Hate,Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty,Vodné elektrárne a využitie vodnej energie
  Možiešik Ľudovít ; V170  Dušička Peter ; V170 Šulek Peter ; V170
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 203 s
  ISBN 978-80-227-3656-5
  waterways water structure hydropower plant vodné stavby vodná elektráreň vodné cesty
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF16130
  Hydrotechnické stavby

  kniha

 9. Stanovenie hladinového režimu pre rôzne varianty splavnenia "Zemplínskej vodnej cesty"
  Cabadaj Roman ; V170  Šulek Peter ; V170
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, Špeciálne číslo (2011), s.33-39
  fairway parameters hladinový režim matematické modelovanie mathematical modelling parametre plavebnej dráhy vodné cesty water level regime waterways
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Slovenská časť Zemplínskej vodnej cesty
  Možiešik Ľudovít ; V170  Šulek Peter ; V170
  Vodní cesty a plavba . č. 1 (2011), s.14-16
  vodné cesty Interreg IIIA Bodrog waterways Interreg IIIA Bodrog river
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok