Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of hardfacing and milling of forging die by CAx technologies / aut. Ján Urminský, Rudolf Zaujec
  Urminský Ján ; 063000  Zaujec Rudolf ; 063000
  Novel Trends in Production Devices and Systems IV (NTPDS IV) : . S. 354-361
  die forging renovation Machining
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045418881&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+hardfacing+and+milling+of+forging+die+by+CAx+technologies&st2=&sid=ff4482f69d2028deb5caa325f9921580&sot=b&sdt=b&sl=84&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+hardfacing+and+milling+of+forging+die+by+CAx+technologies%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Thermotechnical Properties of Unburnt Clay Wall in Historical Family House and Wall Reconstruction
  Menďan Rastislav ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 248-253
  thermal properties clay building external walls renovation
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
  Kurčová Mária ; 010290  Valášek Jaroslav (rec.) Hirš Jiří (rec.) Lovás Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 132 s.
  ISBN 978-80-227-4626-7
  vykurovanie obnova hydraulické vyregulovanie heating renovation hydronic balancing
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 4. Renovation of "outdated" apartment buildings in Slovakia
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 199-201
  renovation apartment building facade
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Experimental Determination of Innovative Plaster Moisture Expansion
  Lukovičová Jozefa ; 010240  Pavlendová Gabriela ; 010240 Unčík Stanislav ; 010260
  Advanced Materials Research : . Vol. 1122, (2015), s. 153-156
  moisture expansion plaster renovation historical building sustainable construction
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fire safety of buildings and cultural memories
  Mikolai Imrich ; 010180  Tkáč Ján
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 361-370
  renovation rebuilding reconstruction modernization
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh technológií opráv strojových súčiastok podľa jednotlivých druhov opotrebenia
  Jurigová Miroslava ; M  Pecháček František (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 81s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems renovation renovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99108
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Obnova industriálnej pamiatky - areál šachty Ľudivík
  Heriban Tomáš ; V  Makýš Oto (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology crane renovation žeriav renovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100829
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Obnova kaštieľa v Bernolákove
  Jurkovič Peter ; V  Makýš Oto (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology renovation zariadenie staveniska obnova kaštieľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103271
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Obnova kaštieľa v Hubiciach
  Dömötörová Zuzana ; V  Makýš Oto (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 681
  technológia stavieb Building Technology castle renovation zariadenie staveniska kaštieľ renovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100525
  diplomová práca
  kniha

  kniha