Výsledky vyhľadávania

 1. Typological requirements on stairway space
  Mikolai Imrich ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 218-221
  stairways fire safety of building evacuation escape routes human physiognomy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Escape route typology
  Mikolai Imrich ; V180  Tkáč Ján
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 402-407
  evacuation escape routes fire safety of building
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Changed physiognomy of human in relation to escape route typology
  Mikolai Imrich ; 010180  Tkáč Ján
  Advances in Fire & Safety Engineering 2015 : . CD-ROM, s. 87-94
  evacuation fire safety of building escape routes
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť podľa platných predpisov
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Zborník odborných referátov z 21. odbornej konferencie Teória a konštrukcie pozemných stavieb, 26.marca 2014, Incheba, Bratislava : . S. 40-43
  ETICS fire safety of building kontaktný zatepľovací systém požiarna bezpečnosť stavby
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Firefighting systems and video smoke detection as a significant part of fire safety in the building / aut. Imrich Mikolai, Ján Tkáč
  Mikolai Imrich ; V180  Tkáč Ján
  Advanced Materials Research . Vol. 1057 (2014), CD-ROM, s. 196-203
  fire safety of building fire detection system fixed fire extinguishers system smoke and heat control system
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Určovanie druhu konštrukčného prvku podľa národnej prílohy STN EN 13501-1+A1
  Olbřímek Juraj ; V180  Jankovič Dušan ; V180
  Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.341-344
  classification reaction to fire druh konštrukčného prvku fire safety of building požiarna bezpečnosť stavby trieda reakcie na oheň type of construction element
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=273006
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Požiarne deliace steny strešného priestoru
  Olbřímek Juraj ; V180  Leitnerová Soňa ; V180
  Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.141-142
  fire safety of building požiarna bezpečnosť stavby strechy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Drevostavby a požiarne bariéry
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Delta . Roč. V, č.10 (2011), s.46-48
  drevené stavby fire barrier fire safety of building požiarna bariéra požiarna bezpečnosť budov timber building
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Simulation model of course of fire
  Mikolai Imrich ; V180 
  Fire Engineering : . s.243-250
  fire safety of building požiarna bezpečnosť budov simulačný model simulation models
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Smoke doors and fire doors classification, determination of design scenarios and their design and safe use. Part 2: heat flow density of the surface of various types of doors according to thresholdm values
  Olbřímek Juraj ; V180 
  Spektrum . Roč. 9, č. 2 (2009), s. 22-27
  fire door fire safety of building požiarna bezpečnosť budov požiarne dvere
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok