Výsledky vyhľadávania

 1. Shear capacity of clamped deck slabs subjected to a concentrated load
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Vidaković Aleksandar ; 010110 Vida Radoslav
  Journal of Bridge Engineering . Vol. 25, no. 7 (2020), [13] s., art. no. 04020037
  shear resistance concentrated load failure deck slab šmyková odolnosť sústredené zaťaženie zlyhanie mostovková doska
  https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29BE.1943-5592.0001564
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Volume changes of soils as secondary cause of failure of the retention reservoirs
  Slávik Ivan ; 010150 
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 579-586
  retention reservoirs failure interaction clay swelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. článok

  článok

 4. Analysis of a Broken Pin on the Brake System of a Car Trailer / aut. Marián Hazlinger, Roman Moravčík, Jana Moravčíková, Daynier Rolando Delgado Sobrino
  Hazlinger Marián ; 061000  Moravčík Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000
  Novel Trends in Production Devices and Systems IV (NTPDS IV) : . S. 420-427
  fatigue broken pin failure
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045473708&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+a+Broken+Pin+on+the+Brake+System+of+a+Car+Trailer&st2=&sid=ff4482f69d2028deb5caa325f9921580&sot=b&sdt=b&sl=76&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+a+Broken+Pin+on+the+Brake+System+of+a+Car+Trailer%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Analysis of device failure in the mechanical production plant / aut. Jacek Sitko, Rastislav Mikuš, Pavol Božek
  Sitko Jacek  Mikuš Rastislav Božek Pavol ; 063800
  MAPE 2018 : . S. 93-99
  plant failure analysis repair quality
  https://content.sciendo.com/view/journals/mape/1/1/article-p93.xml
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Finding relationships in industrial data with the use of hierarchical clustering / aut. Martin Németh, German Michaľčonok
  Németh Martin ; 066000  Michaľčonok German ; 066000
  Software engineering trends and techniques in intelligent systems : . S. 229-236
  data mining failure hierarchical clustering reliability
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85017953616&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=finding+relationships+in+industrial+data&st2=nemeth&sid=5BEDFAD3B68982B1BF638D31C4537C6A.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=79&s=%28TITLE-ABS-KEY%28finding+relationships+in+industrial+data%29+AND+FIRSTAUTH%28nemeth%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Navrhovanie, poruchy a sanácia roznášacích telies - hlavíc pilotových základov
  Gramblička Štefan ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 21-26
  základ železobetón porucha konštrukcia pilóta foundation reinforced concrete failure structure pile
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Praktická diagnostika železobetónových konštrukcií
  Briatka Peter ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270
  Materiály pro stavbu . Roč. 23, č. 3 (2017), s. 16-18
  železobetónova konštrukcia životnosť porucha diagnostika vlastnosť steel-reinforced structure life cycle failure diagnostics characteristics
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Analýza poškodenia skrutkových spojov oceľových konštrukcií / aut. Jozef Antala, Andrej Červeňan, Jozef Breza
  Antala Jozef ; 020030  Červeňan Andrej ; 020070 Breza Jozef
  Národné fórum údržby 2016 : . S. 191-194
  konštrukcia porucha construction failure
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Poruchy nosných konštrukcií stavieb a ich vplyv na bezpečnosť stavieb
  Gramblička Štefan ; 010110 
  Statika stavieb 2016 : . S. 46-49
  porucha nosná konštrukcia návrh failure bearing structure a_design
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok