Výsledky vyhľadávania

 1. Dispersion process in sewer pipes with sediments and deposits
  Velísková Yvetta  Sokáč Marek ; 010280
  World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2019) : . [10] s., art.no. 012107
  hydrodynamická disperzia stoka dnové sedimenty
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/362/1/012107
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Nástroje analýzy zabezpečenia stokovej siete a jej objektov pred povodňami
  Holubec Michal ; V280  Stanko Štefan ; V280 Hrudka Jaroslav ; V280 Molnárová Lenka ; V280
  Odpadové vody 2014 : . S. 107-112
  dažďové zrážky flood povodne rain water sewage stoka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh odkanalizovania obce Horné Motešice
  Minárik Ivan ; V  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management sewerage kanalizácia stoka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59947
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh stokovej siete v obci Sečovská Polianka
  Urban Jozef ; V220  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stoka kanalizácia sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50504
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Využitie matematického modelovania stokovej siete s ohľadom na klimatické zmeny
  Holubec Michal ; V280  Stanko Štefan ; V280
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.253-258
  CFD CFD modelling climate changes klimatické zmeny sewerage stoka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh odkanalizovania obce Čataj
  Králik Martin  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management potrubie stoka pipe
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49472
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh odkanalizovania obce Blatná na Ostrove
  Demian Ivan  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stoka kanalizácia sewage wastewater
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=40072
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Gewässergütemodel für den Fluss Nitra in der Slowakei integrierte Modellierung
  Černochová Lenka 
  2010 . - 31 s
  17. SIMBA - Anwendertreffen, 4.-5. May, 2010, Magdeburg . 2010), s.nestr.
  modelovanie rieka stoka integrované modelovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Kapacitné posúdenie stokovej siete racionálnou metódou
  Stanko Štefan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.229-232
  gravitačný systém gravity system matematické modelovanie mathematical modelling racional method racionálna metóda sewage stoka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok