Výsledky vyhľadávania

 1. Webification of software development: user feedback for developer's modeling
  Kuric Eduard ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Web engineering : . S. 550-553
  implicitná spätná väzba explicitná spätná väzba webifikácia vývoja softvéru modelovanie vývojára monitorovanie vývojára
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Personalizing search using socially enhanced interest model, built from the stream of user's activity
  Kramár Tomáš ; I200  Barla Michal ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Journal of Web Engineering . Vo.12, No. 1-2 (2013), s.65-92
  personalizované vyhľadávanie implicitná spätná väzba sociálne siete metadáta
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Spätná väzba používateľov v odporúčaní
  Labaj Martin ; I200 
  WIKT 2012 : . s.107-110
  implicitná spätná väzba škálovanie normalizácia systémy na odporúčanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Získavanie implicitnej spätnej väzby pre potreby webového vyhľadávača
  Kříž Jakub ; I200  Kramár Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 57 s príl.
  informatika Informatics user model model používateľa extrakcia kľúčových slov implicitná spätná väzba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65206
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Detecting Search Sessions Using Document Metadata and Implicit Feedback
  Kramár Tomáš ; I200  Bieliková Mária ; I200
  2012
  WSCD 2012 Workshop on Web Search Click Data 2012
  implicitná spätná väzba metadáta
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kolaboratívne programovanie: cesta ku "kvalitnejšiemu" softvéru
  Bieliková Mária ; I200  Návrat Pavol ; I200 Barla Michal ; I200 Tvarožek Jozef ; I200 Tvarožek Michal ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.89-94
  kolaboratívn programovanie značky implicitná spätná väzba sociálne aspekty vývoj softvéru
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Využitie implicitnej spätnej väzby pri tvorbe odporúčaní
  Študent Peter ; I200  Suchal Ján (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 47 s
  implicitná spätná väzba adaptívny web softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72055
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Identifikovanie zaujímavých fragmentov obsahu na základe implicitnej spätnej väzby
  Labaj Martin ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2011 : Proceedings 6th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, November 24 - 25, 2011 Herľany, Slovakia . s.13-18
  implicitná spätná väzba adaptívny web
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby
  Labaj Martin ; I200  Bieliková Mária (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 57 s.57 s príl.
  implicitná spätná väzba vzdelávací systém softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71968
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. An Inquiry into the Utilization of Behavior of Users in Personalized Web
  Holub Michal ; 070200  Bieliková Mária ; 070200
  Journal of Universal Computer Science . Vol. 17, Issue 13 (2011), s.1830-1853
  implicitná spätná väzba aktivity používateľa navigačné vzory
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok