Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza požiarneho rizika polymérnych materiálov s karbonizačnou tendenciou / aut. Karol Balog, Jozef Martinka, Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Vladimír Adamec
  Balog Karol ; M5000  Martinka Jozef ; M5000 Rantuch Peter ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Adamec Vladimír
  ExFoS - Expert Forensic Science 2016 . CD-ROM, S.350-361
  požiarne riziko lignocelulózové materiály karbonizačná tendencia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Sledovanie prestupu tepla zo sálavého tepelného zdroja na lignocelulózové materiály
  Bako Rastislav ; M  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety heat flux lignocelulózové materiály horenie tepelný tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98536
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Sledovanie procesu tepelného rozkladu a zápalnosti čistých a impregnovaných lignocelulózových materiálov [elektronický zdroj]
  Chrebet Tomáš ; M5000  Osvald Anton (rec.) Tureková Ivana (rec.) ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 156 s., CD-ROM
  ISBN 978-80-8096-167-1
  zápalnosť pyrolýza lignocelulózové materiály
  https://sweb.mtf.stuba.sk/monografie/VM_Chrebet.pdf
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - príručka
  (1) - dizertačná práca
  (4) - článok
  (1) - xxx
  (1) - xxxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 4. Vplyv výšky iniciačného zdroja na podmienky iniciácie plameňového horenia lignocelulózových materiálov
  Horváth Jozef ; M5000  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 73 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety ignition source lignocelulózové materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79640
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Rýchlosť toku hmoty pri iniciácii plameňového horenia v závislosti od výšky iniciačného zdroja
  Chrebet Tomáš ; M5000  Martinka Jozef ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Balog Karol ; M5000 Horváth Jozef ; M5000
  Požární ochrana 2012 : . s.82-84
  lignocelulózové materiály zapálenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Sledovanie teploty vzplanutia a úbytku hmotnosti v teplovzdušnej elektricky vyhrievanej peci
  Chrebet Tomáš ; M5000  Arvajová Zuzana Martinka Jozef ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.89-91
  lignocelulózové materiály zapálenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva = Influence of external condition on ignition of wood and materials on the base of wood : Dizertačná práca
  Chrebet Tomáš ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  lignocelulózové materiály pyrolýza zápalnosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
  Chrebet Tomáš ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety pyrolysis zápalnosť pyrolýza lignocelulózové materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54421
  dizertačná práca
  kniha

  kniha