Výsledky vyhľadávania

 1. Theoretical and experimental analysis of reinforced concrete T-beam before strengthening
  Baran Jaroslav ; 010110  Fecko Tadeáš Jurgoš Matej ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering Mechanics 2022 : . S. 25-28
  strengthening T-beam experiment analysis reinforcement zosilňovanie T nosník analýza vystuženie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Effective design of strengthening reinforced concrete flat slabs
  Gajdošová Katarína ; 010110  Bolešová Mária ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  Concrete Structures for Resilient Society : . USB kľúč, s. 2133-2139
  flat slab strengthening post-installed shear reinforcement slab-column connection lokálne podopretá stropná doska zosilňovanie dodatočne vložená šmyková výstuž styk doska-stĺp
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zvýšenie šmykovej odolnosti lokálne podopretých stropných dosiek pri rekonštrukcii
  Bolešová Mária ; 010110  Gajdošová Katarína ; 010110 Čuhák Marek
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  lokálne podopretá doska šmyk zosilňovanie flat slabs shear strengthenring
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Post-installed shear reinforcement in flat slabs
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, s. 871-878
  punching strengthening shear reinforcement pretlačenie zosilňovanie šmyková výstuž
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dodatočne vložená šmyková výstuž lokálne podopretých stropných dosiek
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Betón na Slovensku 2014-2018 : . S. 300-307
  šmyková výstuž zosilňovanie skrutkovacie kotvy strengthening shear reinforcement screw anchors
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Screw anchors used as post-installed shear reinforcement in flat slabs
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110 Hollý Ivan ; 010110
  24th Concrete Days 2017 : . S. 53-63
  strengthening punching shear shear reinforcement screw anchors CSCT šmyk pri pretlačení skrutkovacie kotvy šmyková výstuž zosilňovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zosilňovanie bezprievlakových stropných dosiek dodatočne vloženou šmykovou výstužou
  Keseli Ondrej ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 402-410
  zosilňovanie pretlačenie šmyková výstuž skrutkovacie kotvy CSCT strengthening punching shear shear reinforcement screw anchors
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Problematika zosilňovania diagonál telekomunikačných stožiarov z uholníkových profilov
  Brodniansky Ján ; 010190  Recký Jozef ; 010190
  Oceľ, drevo, betón a sklo v konštrukciách : . S. 65-74
  zosilňovanie oceľové konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zosilňovanie bezprievlakových stropných dosiek na účinky pretlačenia použitím skrutkovacích kotiev
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 185-189
  bezprievlaková doska pretlačenie zosilňovanie skrutkovacie kotvy flat slab punching strengthening screw anchor
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Deformačný stav bezprievlakovej stropnej dosky pri zosilnení na účinky pretlačenia
  Keseli Ondrej ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Betonárske dni 2016 : . S. 369-374
  bezprievlaková doska pretlačenie zosilňovanie flat slab punching shear strengthening
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok