Výsledky vyhľadávania

 1. Revitalization and restoration of existing fish passes as response to the commitment to EU
  Čubanová Lea ; 010170  Dušička Peter ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 9, no. 1 (2018), s. 12-16
  fish pass design parameters hydraulic design requirements restoration
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Nové požiadavky na cementobetónové kryty vozoviek
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 14, č. 1 (2018), s. 54-56
  betón betónová vozovka požiadavky norma zhotovenie návrh concrete concrete pavement requirements standard execution design
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Legislative requirements for municipal waste, packaging and waste of packaging and reverse logistics
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 136-142
  reverse logistics requirements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Geometry of point thermal bridge (of reinforced concrete column) versus requirements of STN 73 0540-2 (2012)
  Buday Peter ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 58-62
  requirements point thermal bridge transmission heat loss coefficient hygiene criterion
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Všeobecné a empirické požiadavky na asfaltové zmesi
  Cápayová Silvia ; V120 
  Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva : . S. 32-37
  požiadavky requirements asfaltové zmesi asphalt mixtures
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pohoda, zdravie, kvalita
  Šabíková Jana ; 010290 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 26-28
  comfort ventilation requirements
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. The Importance of Audio-Visual Aspects in the Architectural Design of Psychiatric Clinics
  Szántová Gabriela ; V181  Rychtáriková Monika ; V180
  Energy Procedia : . Vol. 78, (2015), online, s. 1251-1256
  audio-visual environment mental health facilities mood disorders requirements
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215019992
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Bytový dom
  Hricková Dominika ; V  Kobza Juraj (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  requirements bakalárska práca požiadavky bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80661
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 292-296
  parking parkovanie planning plánovanie požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Model spojených nádob
  Benka Tomáš ; M  Kopček Michal (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 965 . - 62s CD
  hydraulic system design requirements prechodová charakteristika požiadavky konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98496
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha