Výsledky vyhľadávania

 1. A távhőrendszer méretezése és kivitelezése a beruházó és üzemeltető szempontjából
  Takács Ján ; V290  Kurčová Mária ; V290 Rácz Lukáš ; V290
  ÉPKO 2013 : . s.320-325
  costs district heating náklady návratnosť investície odovzdávacie stanice tepla payback
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Aspects of Technical and Economical Evaluation of Small Hydro Power Plants in Slovak Republic.
  Kubala Martin ; V170  Macková Michaela Rumann Ján ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.14-16
  hydroenergetický potenciál hydropower potential malá vodná elektráreň návratnosť investície payback small hydropower plant technical and economical assessment technicko-ekonomické hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch – voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Líšková Kristína ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo heat pump návratnosť investície tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61851
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch - voda pre vykurovanie v rodinnom dome
  Lešťáková Miriam ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo economic efficiency heat pump návratnosť investície ekonomická efektívnosť tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61150
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch – voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Šumeraj Ján ; J  Havelský Václav (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo efficiency heat pump návratnosť investície efektívnosť tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61230
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Kombinované vykurovanie rodinného domu so solárnym systémom
  Kašuba Ján ; J  Čurka Daniel (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo heat návratnosť investície teplo solárny kolektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69747
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Zvýšenie účinnosti výroby energetických médií v podnikovej teplárni aplikáciou pokročilých technológií paroplynového cyklu
  Variny Miroslav ; C6230  Mierka Otto ; C6230
  2010 . - 17 s
  9th International Scientific Conference EEE 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, May 18-20, 2010 . 2010), s.nestr.
  parná bilancia teplárne paroplynový zdroj návratnosť investície podporné služby
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok