Výsledky vyhľadávania

 1. Probabilistic analysis of machine tool structures fragility on extreme snow impact
  Králik Juraj ; 010250 
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 302-305
  probability extreme snow nonlinearity
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Probabilistic Assessment to Analyze of Steel Hall Collapse due to Extreme Wind Impact
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics - JNAIAM . Vol. 14, no. 3-4 (2020), s. 27-36
  nonlinearity loading by wind probability
  http://jnaiam.org/index.php?/archives/147-Probabilistic-Assessment-to-Analyze-of-Steel-Hall-Collapse-due-to-Extreme-Wind-Impact.html
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Effectiveness of the Probabilistic Assessment to Analyse of the Tall Building Safety using FE Method
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml. Roško Peter
  Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics - JNAIAM . Vol. 14, no. 3-4 (2020), s. 37-51
  earthquake nonlinearity probability
  http://jnaiam.org/index.php?/archives/148-Effectiveness-of-the-Probabilistic-Assessment-to-Analyse-of-the-Tall-Building-Safety-using-FE-Method.html
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Nonlinear Analysis of the Extreme Wind Fragility of the Reactor Hall Frame
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Modelování v mechanice 2019 : . USB kľúč, [11] s.
  nonlinear analysis steel frame safety fragility probability ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Probabilistic Assessment to Analyse of the SSI Effects
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Proceedings of 27th SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2019 : . online, s. 54-62
  soil-structure interaction probability sensitivity
  https://aum.svsfem.cz/aum2019-2/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Probabilistic Analysis of the Fragility of Reactor Buildings on the Impact of Extreme Climatic Loads
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Engineering mechanics 2019 : . S. 193-198
  nuclear power plants probability ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Deterministic and Probability Analysis of Paper Machine Vibration Impact to the Structure Safety and Human Comfort
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební . Vol. 19, no. 1 (2019), s. 22-27
  ANSYS machine vibration probability human comfort
  http://tces.vsb.cz/Home/ArticleDetail/471
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Deterministic and Probability Analysis of the Paper Machine Vibration Impact to the Structure Safety and Human Comfort
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml.
  Spolehlivost konstrukcí 2018 & Modelování v mechanice 2018 : . USB kľúč, [2] s.
  ANSYS machine vibration human comfort probability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Reliability assessment of slender concrete columns at the stability failure
  Valašík Adrián ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Strauss Alfred Täubling Benjamin
  Computer Methods in Mechanics (CMM 2017) : . [7] s., art. no. 130010
  reliability slender columns probability spoľahlivosť štíhly stĺp pravdepodobnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. PRASTAN 2017 : zborník abstraktov. Oščadnica, SR, 5. - 8. októbra 2017
  Kalina, Martin, ; 010220 (ed.) Minárová, Mária, ; 010220 (ed.) Nánásiová, Oľga, ; 035000 (ed.)
  PRASTAN 2017 5. - 8. 10. 2017 Oščadnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2017 . - 25 s.
  ISBN 978-80-89829-04-0
  pravdepodobnosť štatistika numerická matematika probability statistics numerical mathematics
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha