Výsledky vyhľadávania

 1. Software for displacement determination from accelerometer data
  Lipták Imrich ; 010140 
  Interdisciplinarity in theory and practice . No. 10 (2016), online, s. 81-83
  acceleration displacement double integral filter velocity
  http://itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/310-10-cislo-16-clanok
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Application of numerical simulation for the verification of design of clamping a workpiece in Jaws / aut. Jarmila Oravcová, Eva Riečičiarová
  Oravcová Jarmila ; 066000  Riečičiarová Eva ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 57-62
  simulation FEM displacement
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/7_Oravcova_Rie_i_iarova_VP39_UIAM_d_r_u_h_a___o_p_r_a_v_a_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Testovanie terestrických radarových systémov z pohľadu ich využitia v inžinierskej geodézii
  Hatala Ivan ; V  Kopáčik Alojz (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography displacement testing posun testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100578
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Monitorovanie dynamických pretvorení mosta SNP v Bratislave
  Kajánek Pavol ; V140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 60(102), č. 9 (2014), s. 240-245
  bridge structure displacement Frequency
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh koncepcie a rozmiestnenia základných agregátov
  Mjartan Miloš ; J  Mazurkievič Izidor (škol.) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture displacement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94952
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Lateral stiffness of multi-storey frames
  Spargia Anthoula ; V  Šnirc Ľuboš (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 5
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering wind load displacement stiffness zaťaženie vetrom tuhosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95168
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Testovanie terestrických radarových systémov
  Lipták Imrich ; V140  Erdélyi Ján ; V140 Kyrinovič Peter ; V140 Kopáčik Alojz ; V140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 34-42
  displacement posun radar interferometry radarová interferometria testing testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. New structures for transparent roofs
  Vojteková Eva ; A4140  Ivánková Oľga ; V250 Konečná Lenka ; V250
  Advanced Materials Research . Vol. 1041, (2014), CD ROM, s. 79-82
  displacement roof strechy presklené Vaults (architecture)
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Automatizácia meraní posunov a pretvorení mostných konštrukcií
  Lipták Imrich ; V140  Kopáčik Alojz (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spectral analysis displacement spektrálna analýza posun merací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78570
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Využitie terestrickej radarovej interferometrie v inžinierskej geodézii
  Lipták Imrich ; V140  Erdélyi Ján ; V140 Kopáčik Alojz ; V140 Kyrinovič Peter ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2014 : . CD-ROM, [10] s.
  displacement radar interferometry
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok