Výsledky vyhľadávania

 1. Comparative study regarding the different shapes of the openings related to perforated steel strips
  Petrík Adam ; 010190 
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 312-317
  perforated steel strips composite shapes composite steel-concrete FEM modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Case study: The Harbor Bridge in Bratislava
  Venglár Michal ; 010250  Sokol Milan ; 010250
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 6 (2020), s. 2736-2748
  FEM modeling in-situ measurement monitoring system
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/suco.201900190
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Field tests, laboratory evaluation and modelling of slip joints
  Brodniansky Ján ; 010190  Klas Tomáš ; 010190 Brodniansky Ján ; 010190 Magura Martin ; 010190 Recký Jozef ; 010190 Tilinger Miroslav
  FORM and FORCE : . USB kľúč, s. 1548-1555
  slip joint laboratory experiment power mast FEM modeling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie skutočného pracovného diagramu ocele pre konečnoprvkové simulácie
  Petrík Adam ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190
  structures.sk. Navrhovanie, posudzovanie, realizácia a obnova nosných konštrukcií . Roč. 1, č. 1 (2019), online, s. 29-32
  plasticita a elasticita pracovný diagram ocele FEM modeling
  http://files.exoweb.eu/f2/96/f29614b7-6f5b-4740-b8e1-954c5b167d90.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Dynamic Tests of Two Large-Span Bridges for SHM
  Šišmišová Zuzana ; 010250  Sokol Milan ; 010250 Venglár Michal ; 010250 Lamperová Katarína ; 010250
  Engineering mechanics 2018 : . S. 749-752
  SHM FEM modeling dynamic response bridge
  http://www.engmech.cz/improc/2018/749.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Beginning of Cracking of Masonry Walls Due to Vibrating and Noise Effects of Machines
  Márföldi Monika ; 010250  Ballinas-González Romeo Venglár Michal ; 010250 Sokol Milan ; 010250 Rodríguez Paz Miguel X.
  Vibration, Waves and Acoustics-Engineering Problems and Applications & Dynamics, Noise, Vibration and Control : . S. 184-189
  dynamics of structures natural frequency FEM modeling
  https://www.jvejournals.com/article/20347
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analysis of Causes of Uplift Anomalies in the Čierny Váh Subsoil
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka Škvarka Juraj ; 010150 Majerčák Vlastimil Slávik Ivan ; 010150
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . Vol. 95, (2017), [8] s.
  uplift filtration regime FEM modeling stability of dam
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/95/2/022009/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Design of the foundation structures and interaction with the subsoil
  Šoltész Július ; V110  Ignačák Miroslav ; V110 Gajdošová Katarína ; V110
  SGEM 2014. GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . P. 283-290
  continuous and noncontinuous interaction FEM modeling FEM modelovanie interakcia konštrukcie s podložím kontinuálne a nekontinuálne interakcie podložie a vŕtané pilóty soil - structure interaction subsoil and bored piles
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - dizertačná práca
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Numerical modelling of groundwater flow close to water resources at flood events
  Andrássy Tomáš ; V170  Baroková Dana ; V170
  Abstract Book. 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium . [1] p.
  Danube River Dunaj FEM modeling groundwater research groundwater resources konečné prvky podzemné vodné zdroje Sihoť Sihoť TRIWACO TRIWACO výskum podzemnej vody
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Modelovanie vyľahčených dosiek v programe ANSYS
  Jendželovský Norbert ; V250  Vráblová Kristína ; V250
  22nd SVSFEM ANSYS Users´ Group Meeting and Conference 2014 : . online, s. 158-164
  ANSYS ANSYS FEM modeling lightweight floor MKP modelovanie vyľahčené dosky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok