Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh technológie a rozvodov ZTI veľkokapacitnej kuchyne
  Lancz Bálint ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services sewerage kanalizácia plynovod vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100833
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie daždovej kanalizácie obce Stropkov
  Rusnák Dušan ; V280  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewerage Stropkov posúdenie kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101907
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Realizačný projekt vodovodu a kanalizácie v pavlačovom bytovom dome
  Tomajka Ján ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100758
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Prevádzkové skúsenosti so zásobovaním a odkanalizovaním priemyselných podnikov /
  Mahríková Ivana ; V280 
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 35-40
  vodovod mikropolutanty kanalizácia sewerage water supply micropollutants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Comparison of the designs of the sewerage system in the village of Kvetoslavov
  Gregušová Veronika ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 112-115
  čerpacie stanice kanalizácia pumping station rovinaté územie sewerage lowlands
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Generely odvodnenia miest a plány obnovy stokových sietí
  Sokáč Marek ; V280 
  Urbanita . Roč.25, č.2 (2013), s.32-35
  obnova rehabilitation sewerage stoková sieť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
  Michale Martin ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings sewerage wastewater odkanalizovanie odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93741
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Realizačný projekt vybraných častí ZTI v bytovom dome s polyfunkciou
  Kaníková Vladimíra ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services connection pipe sewerage prípojka kanalizácia vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93100
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia prevádzky kanalizácie
  Molnárová Lenka ; V280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.843-848
  Ground Water infiltrácia infiltration kanalizácia podzemné vody sewerage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Prevádzka kanalizačnej siete a opatrenia na redukciu negatívneho vplyvu kanalizácie v čase povodne
  Stanko Štefan ; V280 
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : . s.105-112
  flood kanalizácia kanalizačné systémy povodeň sewerage sewerage system
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok