Výsledky vyhľadávania

 1. Assessment of heavy precipitation events impacts on the combined sewer collector
  Wittmanová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodovod.info . Roč. 11, č. 13 (2021), online, [8] s.
  hydraulic conditions sewerage sewer collector heavy precipitation
  https://www.vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/461-assessment-of-heavy-precipitation-events-impacts-on-the-combined-sewer-collector#.YGWvra8zaUk
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Analysis of combined sewer overflows in the city of Trnava
  Šutúš Marek ; 010280  Rózsa Gergely ; 010280 Csóka Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 139-145
  combined sewer overflow sewerage water pollution
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Assessment of combined sewer overflows in the city of Trnava
  Šutúš Marek ; 010280  Stanko Štefan ; 010280
  Veda mladých 2021 - Science of Youth 2021 : . online, s. 140-148
  combined sewer overflow sewerage water pollution
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Prevádzkové skúsenosti so zásobovaním a odkanalizovaním priemyselných podnikov /
  Mahríková Ivana ; V280 
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 35-40
  vodovod mikropolutanty kanalizácia sewerage water supply micropollutants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Návrh technológie a rozvodov ZTI veľkokapacitnej kuchyne
  Lancz Bálint ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services sewerage kanalizácia plynovod vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100833
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie daždovej kanalizácie obce Stropkov
  Rusnák Dušan ; V280  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering sewerage Stropkov posúdenie kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101907
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Comparison of the designs of the sewerage system in the village of Kvetoslavov
  Gregušová Veronika ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 112-115
  čerpacie stanice kanalizácia pumping station rovinaté územie sewerage lowlands
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Realizačný projekt vodovodu a kanalizácie v pavlačovom bytovom dome
  Tomajka Ján ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100758
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
  Michale Martin ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings sewerage wastewater odkanalizovanie odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93741
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Realizačný projekt vybraných častí ZTI v bytovom dome s polyfunkciou
  Kaníková Vladimíra ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services connection pipe sewerage prípojka kanalizácia vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93100
  diplomová práca
  kniha

  kniha